Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-05-18 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Vice ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 52:-  samt lästes en text från gångna söndagen

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport. Ansökan om stiftskollekt är inskickad

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo församling,, fungerade bra och 186 deltog varav 149 var barnkörsångare.

Tillfrågade om 2016 års barnkördag den 16 alt 23 april är Birgittakyrkan alt Domkyrkan, Kalmar

Ungdomskördag för högstadiet 26 september 2015. Kostnad 150 kr för medlemmar i Ksf och 250 kr för icke medlemmar. Plats är Jönköpings Sofia.

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016

 

§ 5. Gällande kommande kyrkosångsfest den 17-18 okt 2015 så har Yvonne koll på detta.

 

§ 6 Nyårsmötet den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg.

Deltagaravgift måndag: 200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 300 kr för övriga.

Det blir en fördjupningsdag kring ämnet "Anti-aging" den 12/1. (Max 20 deltagare)

Deltagaravgift måndag+tisdag: 1.200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 1.300 kr för övriga.
Man måste ha varit med på måndagen för att delta på tisdagen. Anmälan sker via Sensus

Patrik kontaktar Sensus.

 

§ 7 Ungdomskörsfestivalen.

Projektledare samt Sensus (lokalt) håller i trådarna. Ksf finns med som lokal person på plats. Jonas och Carina i domkyrkan finns som resurser. Möte 31 augusti med Riks för att checka av.

 

§ 8 Övriga ärenden.Frågan lyftes gällande redovsining av medlemsavgifter på bästa sätt samt möjligheten till enskilt medlemskap.

Vid fortbildningsveckan, v 43, kommer kyrkosångsförbundet under onsdagen att delta i fyra kortpass (30 min) med rubriken ”Körsång- en rörelse som skapar gemenskap”, samt ha en monter med info om verksamheten i form av bildspel, broschyrer. Inga-Lill uppdaterar broschyren.

Till förbundsstämman i november i Västerås har Aina och Inga-Lill anmält sitt intresse att åka. Vi hoppas att fler från styrelsen har möjlighet.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 7 september 2015 samt måndagen den 5 oktober 2015. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

 

Vid protokollet

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Mona Wallinder, vice ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.