Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-05-18 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Johansson, Cecilia Nordqvist, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Vice ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 52:-  samt lästes en text från gångna söndagen

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport. Ansökan om stiftskollekt är inskickad

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo församling,, fungerade bra och 186 deltog varav 149 var barnkörsångare.

Tillfrågade om 2016 års barnkördag den 16 alt 23 april är Birgittakyrkan alt Domkyrkan, Kalmar

Ungdomskördag för högstadiet 26 september 2015. Kostnad 150 kr för medlemmar i Ksf och 250 kr för icke medlemmar. Plats är Jönköpings Sofia.

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016

 

§ 5. Gällande kommande kyrkosångsfest den 17-18 okt 2015 så har Yvonne koll på detta.

 

§ 6 Nyårsmötet den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg.

Deltagaravgift måndag: 200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 300 kr för övriga.

Det blir en fördjupningsdag kring ämnet "Anti-aging" den 12/1. (Max 20 deltagare)

Deltagaravgift måndag+tisdag: 1.200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 1.300 kr för övriga.
Man måste ha varit med på måndagen för att delta på tisdagen. Anmälan sker via Sensus

Patrik kontaktar Sensus.

 

§ 7 Ungdomskörsfestivalen.

Projektledare samt Sensus (lokalt) håller i trådarna. Ksf finns med som lokal person på plats. Jonas och Carina i domkyrkan finns som resurser. Möte 31 augusti med Riks för att checka av.

 

§ 8 Övriga ärenden.Frågan lyftes gällande redovsining av medlemsavgifter på bästa sätt samt möjligheten till enskilt medlemskap.

Vid fortbildningsveckan, v 43, kommer kyrkosångsförbundet under onsdagen att delta i fyra kortpass (30 min) med rubriken ”Körsång- en rörelse som skapar gemenskap”, samt ha en monter med info om verksamheten i form av bildspel, broschyrer. Inga-Lill uppdaterar broschyren.

Till förbundsstämman i november i Västerås har Aina och Inga-Lill anmält sitt intresse att åka. Vi hoppas att fler från styrelsen har möjlighet.

 

§ 9 Kommande sammanträden;

Måndagen den 7 september 2015 samt måndagen den 5 oktober 2015. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

 

Vid protokollet

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Mona Wallinder, vice ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.