Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Bykstugan 2013-03-18

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Kerstin Johansson, Sara Karinsdotter, Sofia Stynsberg  och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

 

1.   Barnkördag 13 april 2013

Läget under kontroll. Hittills 60 barn anmälda.

Repertoar är serie D i Handboksförslaget ( barnvänlig mässmusik av Karin Runow) samt ur ”Så gick det till” (Psalmer för barn) GE 11777

Livets bröd, Uppståndelsen, En ny start (v 3-5 med diskant för de större barnen)

Ur ”Gospel för unga”   In my heart

Tider;

12.00 övning,

13.00 lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

14.15 genrep med paus i mitten

16.00 mässa

Tapio Viitala spelar bas, Inga-Lill kontaktar honom angående uppdragsbekräftelse. Paula Sassersson tvärflöjt och Patrick Sassersson spelar piano. Inga-Lill tar med äggmaraccas att använda om det blir aktuellt.

 

2. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag under hösten 2013 med tema Afrika. Ålder från högstadiet och uppåt.

Birgitta Rosenkvist- Brorsson har tackat ja till att medverka den 9 nov–13.

Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas med musikgudstjänst i Domkyrkan kl.16.00

 

3.Gosskörläger 2014

Då det fungerade mycket bra med Gosskörlägret 26-27 januari-13 kommer det att bli ett återkommande arrangemang. Inför nästa år har Patrik kontaktat Staffan Plantin i Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014. Detta kommer förslagsvis äga rum i Karlskrona 24-(25) -26 januari 2014, antalet dagar diskuterades. Till att leda lägret kommer Joakim Olsson- Kruse att tillfrågas.

 

4. Kommande arrangemang

Dags att fundera över plats för nästa års barnkördag. På tur är Kronobergs län och då förslagsvis någon stans i Lessebo eller Tingsryds kommuner.

Sommarläger 2014 på Oskarshamns folkhögskola eller Allégården, Kastlösa.

 

5.   Kommande sammanträden

2013-06-03 på Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen.

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.