Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2015-11-09

 

Närvarande:Karin Einarsson, Anette Öderwall och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget.

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

Be Ida Fahl kola upp hur det går att åka med bussar från stationen och vice versa.

Patrik frågar Ida om sista mötet innan bk-dagen (11 april) går att förlägga till Birgittakyrkan, Kalmar.

Sista anmälningsdagen 7 april-16

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona, leder detta läger. Plats Älmhults församlingshem, de har också tackat ja till att vara värdförsamling. Ålder 8-14 år. Anmälan senast 10 jan-16. Mixa med målbrottare som hjälpredor och då har de samtidigt möjlighet att träffa andra i samma situation. Inget samarrangemang med Lunds stift däremot hälsas enstaka körer från annat stift välkomna i mån av plats.

 

3. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag bokat Tallnäs.

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

Maila varandra förslag på repertoar snarast

 

4.  Kommande sammanträden

2016-01-18 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00.

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.