Policy

Policy för alkohol, tobak och andra droger i samband med av Kyrkosångsförbundet i Växjö stift anordnade kördagar och läger för barn och ungdomar

Ingen användning av alkoholhaltiga drycker förekommer.

Ingen användning av tobaksvaror (cigaretter, snus, piptobak) förekommer. Detta gäller barn /ungdomar.Ledare samt medföljande andra vuxna handhar sitt ev brukande med gott omdöme och inte bland barnen.

Inget bruk av narkotiska preparat och andra droger får förekomma.

 

Policy gällande deltagaravgifter i värdförsamling där arrangemang anordnade av Kyrkosångsförbundet i Växjö stift äger rum

Deltagande kör i den kyrka där arrangemanget äger rum har möjlighet till nedsättning av anmälningsavgiften med 50 % under förutsättning att man är medlem i Kyrkosångsförbundet.

 

Policy gällande tider för avbokning av deltagande i av Kyrkosångsförbundet i Växjö stift anordnat arrangemang

Vid arrangemang med anmälan är denna bindande.

Vid omständigheter där avbokning trots allt måste ske gäller;

  • senare än 14 dagar före anordnat arrangemang debiteras full avgift.
  • undantag för barnkördagar 7 dagar före anordnat arrangemang.
  • Vid med intyg styrkt sjukdom debiteras ingen avgift.

 

Ovanstående policies är antagna av Styrelsen för Växjö stifts kyrkosångsförbund.
 

Policy gällande anmälan till Kyrkosångsfester.

Anmälan till Kyrkosångsfest görs via körledaren

 

Lagen om registerkontroll.

Ledare, i av Kyrkosångsförbundet i Växjö stift anordnade arrangemang gällande mer än en dag och som riktar sig till barn och ungdomar, rekommenderas att beställa utdrag ur polisregistret och sända in till kassören (Kerstin Söderlund). Gällande medföljande körledare förutsätter Kyrkosångsförbundet att respektive församling tillser att motsvarande sker.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.