Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2015-01-12

 

Närvarande:Sara Karinsdotter, Edward Eklöf, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 25 april 2015 i Värnamo

Värnamo församling är värdförsamling för barnkördagen 25 april-15.Maxantal är 200 barn

Övningen delas upp små barn = ungefär  t.o.m 2:a klass (Inga-Lill + Sara / Paula) stora barn = fr.o.m 3:dje klass (Yvonne och Patrik)

Repertoar;

Nr 212 Jag tänder ett ljus /K Andeby            ur ”Nya” Barnpsalmboken (ISBN 91-7195-421-7)

Nr 33 Guds dag/G Bornemark                      ur Kyrksång  (ISBN 91-526-2647-4)

Öppna alla fönsterluckor/L Brandström         ur ”Unga gunget”  Wessman 9541

Give it up /M Gohl                                       C 2778 (finns att köpa på Wessman)

Jag har en ängel vid min sida /K Runow       GE 10974

Så stor som himlen är /Bokblad/Sandström  GE 12220 (små verser,  alla refräng)

Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson  HH 3908 (stora)

Patrik kontaktar Värnamo för uppdatering av hur långt de hunnit I planering, samt vilka psalmer som blir aktuella. Hittills 82 stycken anmälda.

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 24-25 januari 2015

Församlingsgården och kyrkan i Söraby, Rottne.

Medverkande: Joakim Olsson Kruse, Karlskrona.

Repertoaren anpassas till deltagarna som anmäler sig.

Inkvartering från kl. 10.00 på lördagen. Repetitionerna inleds kl. 11.00.
Lägret avslutas med högmässa och fika därefter. Slut c:a 13.00.
Åldrarna är från 8 till 13 år.
Max cirka 30 deltagare. Golvsinkvartering

Det kostar preliminärt 200 kr/person, d.v.s. självkostnadspris för maten

Sara Karinsdotter är kontaktperson. Hon kontaktar Tilda för hjälp med lekar o dyl samt församlingsbo som fixar em fika. Café Boden kontaktas för att servera mat. Pojkarna tar med egna luftmadrasser och Joakim erbjuds sängplats hos Sara.

 

3. Kommande arrangemang

Börjat fundera över Gosskörlägret 2016, lämpligt datum 23-24 januari. Tillfråga Joakim Olsson Kruse om detta samt tala med Staffan Plantin Lunds stift då detta torde vara ett gemensamt läger, dessa kontakter sköter Patrik. I dagsläget osäkert om det blir ett gemensamt läger då Lunds stift gör en riktad satsning gällande gosskörer. Om det blir så är Älmhult lämplig plats? Inga-Lill har kontaktat Mia Andersson gällande detta och de har (sedan sammanträdet varit) svarat ja.

Ungdomskördag i Jönköpings Sofia den 26 september -15

 

4. Övriga ärenden

Då både Sofia Stynsberg (politiska uppdrag) Annika Emilsson ( ny tjänst inom skolan) samt Carina Stjernquist Carlson ( omräkning av tjänst) ställt sina platser till förfogande känns det härligt med nya krafter i bk- sektionen i form av Edward Eklöf, som vi hälsar välkommen som ny ledamot.

 

5.  Kommande sammanträden

2015-02-23 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45 .

2015-03-23 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45 .Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.