Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-09-07 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Johansson, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 57:-  samt lästes en text ur Lukas 22:24-27.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport. Då det är svårt att utläsa hur medlemsavgifterna till ksf ska betalas in, för vilka det gäller, så fick Aina och Mona i uppdrag att ge ett förslag som förtydligar detta. Tills klarhet har nåtts gällande betalda medlemsavgifter , vilka församlingar det gäller, kommer redovisningen på hemsidan att tas bort.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan ,Kalmar .

Ungdomskördag för högstadiet 26 september 2015. Plats är Jönköpings Sofia. Hittills 52 anmälda

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016

 

§ 5. Gällande kommande kyrkosångsfest den 17-18 okt 2015 så är det 150 anmälda.

Yvonne kommer att skicka ut info med anvisningar till styckena samt var det går att köpa övningsfiler till P. Rips mässa.

 

§ 6 Nyårsmötet med stämma den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg.

Deltagaravgift måndag: 200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 300 kr för övriga.

Det blir en fördjupningsdag kring ämnet "Anti-aging" den 12/1. (Max 20 deltagare)

Deltagaravgift måndag+tisdag: 1.200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 1.300 kr för övriga.
Man måste ha varit med på måndagen för att delta på tisdagen. Anmälan sker via Sensus

I samband med den förlängda lunchen kommer det att vara stämma. Inga-Lill fick i uppdrag att kontakta valberedningen så att de kan påbörja sitt arbete.

 

§ 7 Ungdomskörsfestivalen.

Förfrågan har inkommit från riks om Växjö stifts kyrkosångsförbund kan tänka sig att sponsra  med halva kostnaden för festmåltiden. Beslutades att stå halva kostnaden.

 

§ 8 Till förbundsstämman i november i Västerås hade Aina och Inga-Lill anmält sitt intresse sedan tidigare att åka. Peter ansluter och ev ytterligare en styrelseledamot. Inga-Lill fick i uppdrag att anmäla samt boka hotellrum.

 

§ 9 Övriga ärenden.

Vid fortbildningsveckan, v 43, kommer kyrkosångsförbundet under onsdagen att delta i fyra kortpass (30 min) med rubriken ”Körsång- en rörelse som skapar gemenskap”. Dessa håller Peter och Yvonne i. På förmiddagen kommer Peter att bemanna montern med info om verksamheten och på eftermiddagen Inga-Lill. Vill några fler delta från styrelsen är det välkommet. Inga-Lill har uppdaterat broschyren gällande vår verksamhet.Hon trycker upp ca 200 av densamma. Hon kontaktar även Marita och frågar om vi kan få låna rollups från riks samt ev få några nummer av körjournalen för utdelande.

 

§ 10 Kommande sammanträden;

Måndagen den 5 oktober 2015. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.