Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2015-09-07 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Yvonne Steen-Ohlander, Kerstin Johansson, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 57:-  samt lästes en text ur Lukas 22:24-27.

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport. Då det är svårt att utläsa hur medlemsavgifterna till ksf ska betalas in, för vilka det gäller, så fick Aina och Mona i uppdrag att ge ett förslag som förtydligar detta. Tills klarhet har nåtts gällande betalda medlemsavgifter , vilka församlingar det gäller, kommer redovisningen på hemsidan att tas bort.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan ,Kalmar .

Ungdomskördag för högstadiet 26 september 2015. Plats är Jönköpings Sofia. Hittills 52 anmälda

Gosskörläger 23-24 /1-16 i Älmhult

Barnkörläger 19-22 juni 2016

 

§ 5. Gällande kommande kyrkosångsfest den 17-18 okt 2015 så är det 150 anmälda.

Yvonne kommer att skicka ut info med anvisningar till styckena samt var det går att köpa övningsfiler till P. Rips mässa.

 

§ 6 Nyårsmötet med stämma den 11 jan-16 med "Anti-aging für die Stimme" och ledare är Elisabeth Bengtson Opitz, Hamburg.

Deltagaravgift måndag: 200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 300 kr för övriga.

Det blir en fördjupningsdag kring ämnet "Anti-aging" den 12/1. (Max 20 deltagare)

Deltagaravgift måndag+tisdag: 1.200 kr för medlemmar i Kyrkosångsförbundet, 1.300 kr för övriga.
Man måste ha varit med på måndagen för att delta på tisdagen. Anmälan sker via Sensus

I samband med den förlängda lunchen kommer det att vara stämma. Inga-Lill fick i uppdrag att kontakta valberedningen så att de kan påbörja sitt arbete.

 

§ 7 Ungdomskörsfestivalen.

Förfrågan har inkommit från riks om Växjö stifts kyrkosångsförbund kan tänka sig att sponsra  med halva kostnaden för festmåltiden. Beslutades att stå halva kostnaden.

 

§ 8 Till förbundsstämman i november i Västerås hade Aina och Inga-Lill anmält sitt intresse sedan tidigare att åka. Peter ansluter och ev ytterligare en styrelseledamot. Inga-Lill fick i uppdrag att anmäla samt boka hotellrum.

 

§ 9 Övriga ärenden.

Vid fortbildningsveckan, v 43, kommer kyrkosångsförbundet under onsdagen att delta i fyra kortpass (30 min) med rubriken ”Körsång- en rörelse som skapar gemenskap”. Dessa håller Peter och Yvonne i. På förmiddagen kommer Peter att bemanna montern med info om verksamheten och på eftermiddagen Inga-Lill. Vill några fler delta från styrelsen är det välkommet. Inga-Lill har uppdaterat broschyren gällande vår verksamhet.Hon trycker upp ca 200 av densamma. Hon kontaktar även Marita och frågar om vi kan få låna rollups från riks samt ev få några nummer av körjournalen för utdelande.

 

§ 10 Kommande sammanträden;

Måndagen den 5 oktober 2015. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.