Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2016-01-18

 

Närvarande:Sara Karinsdotter, Tilda Hansson, Anna-Maria Toftgård, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget.

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

Be Ida Fahl kola upp hur det går att åka med bussar från stationen och vice versa.

Patrik frågar Ida om sista mötet innan bk-dagen (11 april) går att förlägga till Birgittakyrkan, Kalmar.

Sista anmälningsdagen 7 april-16

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona, leder detta läger. Plats Älmhults församlingshem, de har också tackat ja till att vara värdförsamling. Ålder 8-14 år. 32 stycken anmälda (pojkar + ledare)

 

3. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag bokat Tallnäs.

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

Repertoar kommer vara Stina Wessmans mässa ”Den jag älskar” samt ytterligare sånger av Anna-Maria T som lärs ut på plats.

Anna-Maria kollar upp om det finns ungdomar på orten som kan spela bas och trummor.

Sara och Inga-Lill delar på sånglektionerna

Patrik spelar piano, Anna-Maria leder och lär ut sina egna sånger.

Patrik kollar med Mattias om han kan tänka sig att ha liturgikpass samt kontaktar även Stina Wessman om eventuell medverkan på lägret.

 

4.  Kommande sammanträden

2016-02-15 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

2016-03-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl 10.00

2016-04-11 i Birgitta kyrkan Kalmar kl 10.00 (hoppas vi på)

2013-05-16 på Patriks rum Östarboliden i Växjö kl.10.00

 

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.