Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Bykstugan 2013-06-03

 

Närvarande: Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Sofia Stynsberg  och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

 

 

1.   Barnkördag 13 april 2013

Dagen fungerade bra med ca. 40 talet barn från olika församlingar. Om det framgent kommer att vara familjemässa i samband med bk-dag  är det önskvärt att deltagande körsångare informeras bättre på hemmaplan innan de kommer om att det är nattvard, vad det är  osv

 

2. Ungdomskördag 2013

Ungdomskördag under hösten 2013 med tema Afrika. Ålder från högstadiet och uppåt.

Birgitta Rosenkvist- Brorsson har tackat ja till att medverka den 9 nov–13.

Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas med musikgudstjänst i Domkyrkan kl.16.00

Repertoaren tillkännages på hemsidan så snart det är klart.

 

3.Gosskörläger 2014

Då det fungerade mycket bra med Gosskörlägret 26-27 januari-13 kommer det att bli ett återkommande arrangemang. Inför nästa år har Patrik kontaktat Staffan Plantin i Lunds stift för ett gemensamt läger i början på 2014. Detta kommer förslagsvis äga rum i Karlskrona 24-(25) -26 januari 2014 åldersgrupp 8 år – målbrottet. Till att leda lägret kommer Joakim Olsson- Kruse att tillfrågas.

Patrik kontaktar vandrarhemmet på Trossö för offert.

Förslag framkom att i framtiden ev knyta duktig sångpedagog till lägren för att hjälpa pojkar i målbrottet.

 

4. Kommande arrangemang

Dags att fundera över plats för nästa års barnkördag. På tur är Kronobergs län och då förslagsvis någon stans i Lessebo eller Tingsryds kommuner. Datum 5 april-14  reserv 29 mars-14. Patrik tillfrågar de orter som kom upp  under mötet.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa. Patrik kontaktar Allégården för offert samt församlingen för upplåtande av kyrkan.

 

5. Närvaro

Vi reflekterade över deltagandet av ledamöterna i bk och ungdomssektionen inför kommande termin samt även inför den nya mandatperioden.

 

6.  Kommande sammanträden

2013-09-09 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen.

2013-10-14 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2013-11-25 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00 därefter gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.