Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-05-16 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson, Sten-Inge Petersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 367:- samt lästes en text ur Ef. 2:17-22

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

Nedåtgående trend gällande antalet rapporterade körer samt antalet inskickade medlemsavgifter. Skicka ut separat faktura och statistikblad till hösten.

Uppdatera hemsidan med ny info då det hänt något. ”Mata ut info” med jämna mellanrum. Stärka förbundet genom att samla en större ksf kör i samband med större arrangemang i stiftet. Dessa förslag för att visa att vi finns och det är viktigt att vara med och stödja

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar. 39 barn deltog samt en välfylld gudstjänstfirande församling.

Barnkörläger 19-22 juni 2016på Tallnäs. Hittills 42 anmälda. Fråga från bk-sektionen om ett extra anslag på 5000 kr gällande externt ljud. Beslutades att bevilja detta.

Killkörläger 2017 under planering, liksom barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp.

 

§ 5. Ungdomskörsfestivalen den 6-8 maj 2016. Funkade väldigt bra. Bra logistik och stor hjälp av Sensus som samordnare samt alla frivilliga. En extra eloge till ungdomskören Echo från Söraby som var värdkör.

 

§ 6 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet. ”Den sjungande reformationen” inte riktigt klart med gästande personer ännu därav inga namn här.

 

 

§ 7 Fortbildningsveckan

Ksf deltar onsdagen den 26 okt med eb monter i det stora utställningstältet. Fräscha bilder efterlyses till bildspelet , Inga-Lill uppdaterar broschyren.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 5 september 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

Måndagen den 7 november 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

§ 9 Övriga ärenden

Ny logga i kyrkosångsförbundet. Även vi. Patrik beställer från riks.

Funktionärskonferens 11-12 nov i Västerås. Peter, Mona, Aina och Inga-Lill åker.

Till nästa möte; Fundera över förbundsdir. Nr 3 samt datum och plats för kyrkosångsfest.

Kolla upp kriterier i ev utlysande av tävling.

 

§ 10 Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.