Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Växjö 2016-05-16 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Mona Wallinder, Kerstin Johansson, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson, Sten-Inge Petersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 367:- samt lästes en text ur Ef. 2:17-22

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

Nedåtgående trend gällande antalet rapporterade körer samt antalet inskickade medlemsavgifter. Skicka ut separat faktura och statistikblad till hösten.

Uppdatera hemsidan med ny info då det hänt något. ”Mata ut info” med jämna mellanrum. Stärka förbundet genom att samla en större ksf kör i samband med större arrangemang i stiftet. Dessa förslag för att visa att vi finns och det är viktigt att vara med och stödja

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar. 39 barn deltog samt en välfylld gudstjänstfirande församling.

Barnkörläger 19-22 juni 2016på Tallnäs. Hittills 42 anmälda. Fråga från bk-sektionen om ett extra anslag på 5000 kr gällande externt ljud. Beslutades att bevilja detta.

Killkörläger 2017 under planering, liksom barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp.

 

§ 5. Ungdomskörsfestivalen den 6-8 maj 2016. Funkade väldigt bra. Bra logistik och stor hjälp av Sensus som samordnare samt alla frivilliga. En extra eloge till ungdomskören Echo från Söraby som var värdkör.

 

§ 6 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet. ”Den sjungande reformationen” inte riktigt klart med gästande personer ännu därav inga namn här.

 

 

§ 7 Fortbildningsveckan

Ksf deltar onsdagen den 26 okt med eb monter i det stora utställningstältet. Fräscha bilder efterlyses till bildspelet , Inga-Lill uppdaterar broschyren.

 

§ 8 Kommande sammanträden

Måndagen den 5 september 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

Måndagen den 7 november 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

§ 9 Övriga ärenden

Ny logga i kyrkosångsförbundet. Även vi. Patrik beställer från riks.

Funktionärskonferens 11-12 nov i Västerås. Peter, Mona, Aina och Inga-Lill åker.

Till nästa möte; Fundera över förbundsdir. Nr 3 samt datum och plats för kyrkosångsfest.

Kolla upp kriterier i ev utlysande av tävling.

 

§ 10 Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.