Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

Patriks rum 2012-01-23  

Närvarande: Sofia Stynsberg, Kerstin Johansson, Patrik Sassersson  och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

1. Ungdomskördag våren 2012

Ungdomskördag 11 februari 2012 i Teleborg. Gospeldag med övning och konsert i Teleborgs kyrka. Ålder Högstadiet och gymnasiet
Medverkan av Jonas Engström från Stockholms Gospelkör Festival och musiker.

Patrik kollar upp med Peter Alriksson angående praktiska detaljer

2.   Barnkördag 21 april-12

Nässjö har tackat ja att vara värdförsamling. Kontaktperson där Marianne Liderfelt. Max 150 barn , sista anmälningsdag den 2 april-12.

Herde tema. Åldersdelad övning där Inga-Lill Gustafsson övar de yngre barnen.( tom 2 a klass) och Sten-Inge Petersson de äldre samt även är dirigent för dagen.

Vid årets barnkördag kommer inte Patrik Sassersson att närvara utan istället kommer Inga-Lill Gustafsson vara representant.

På given anledning har frågan lyfts angående arrangerande församlings barnkörledares medverkan vid repertoarval. Kommit fram till att barn-ungdomskörsektionen tillsammans med förbundsdirigenten vid barnkördagen väljer repertoar för att tillgodose bredden av den samma.

3.   Körläger sommaren 2012

Körläger 2012, 17-20 juni på Oskarshamns folkhögskola. Ålder 10-14 år. Mässan ”Barn i Guds tid” av Chr. Löwestam/E. Skeie/J.V. Ugland. Christina Löwestam som skrivit texten kommer att delta under måndagen den 18 juni. Sten-Inge har ännu inte meddelat om det är möjligt för hans del att leda det musikaliska. Elisabet Carcamo-Storm har tackat ja till att vara kaplan. Patrik kollar upp om det ev är behov av andra instrument än piano. Inga-Lill tillfrågar Karin Skullered om medverkan som sångpedagog.

4. Årsmötet

Lämnades information från årsmötet den 9 januari.

5.   Ersättare i bk-sektionen

Anki Lindeqvist har ställt sin plats i bk-sektionen till förfogande pga personliga skäl. Tre förslag framkom som Patrik i sin tur fick i uppdrag att tillfråga.

6. Kommande sammanträden

2012-03-05 i Bykstugan, Stiftskansliet i Växjö. Fika från 09.45

2012-04-16 i Bykstugan, Stiftskansliet i Växjö. Fika från 09.45. Därefter gemensam lunch med styrelsen.

2012-06-04 i Bykstugan, Stiftskansliet i Växjö. Fika från 09.45. Därefter gemensam lunch med styrelsen

Vid datorn

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.