Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2015-10-05

 

Närvarande:Karin Einarsson, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

1.   Barnkördag 23 april 2016 i Birgittakyrkan, Kalmar

Förslag på repertoar ; Den reviderade mässmusiken skriven av Karin Runow (serie D i handboksförslaget.

Ur häftet ”Att älska är gratis” Wessman 201507

 * Medmänniskan

 * Att växa i tro

 * Döden och livet (mel A)

Dessa sånger kan även köpas för direktutskrift från Wessmans.

 *Lord, Lead Us Day by Day/Händel/Hopson                     HH 3908 (stora)

Be Ida Fahl kola upp hur det går att åka med bussar från stationen och vice versa.

Patrik frågar Ida om sista mötet innan bk-dagen (11 april) går att förlägga till Birgittakyrkan, Kalmar.

Sista anmälningsdagen 7 april-16

 

2. Gosskörläger – för killar som sjunger i kör 23-24  januari 2016

Joakim Olsson Kruse, Karlskrona , leder detta läger. Plats Älmhults församlingshem, de har också tackat ja till att vara värdförsamling.  Mixa med målbrottare som hjälpredor och då har de samtidigt möjlighet att träffa andra i samma situation. Inget samarrangemang med Lunds stift däremot hälsas enstaka körer från annat stift välkomna i mån av plats.

 

3. Ungdomskördag 26 sept 2015

Ungdomskördag i Jönköpings Sofia den 26 september -15. Yvonne tillsammans med Lawrence Johnsson, ledde dagen och Pelle var också behjälplig i samband med ungdomskörsdagen.

En lyckad dag där ett 50-tal ungdomar var anmälda. Lawrence och Yvonne jobbade mycket med tonbildning,

 

4. Barnkörläger 19-22 juni 2016

Pelle har enligt uppdrag att bokat Tallnäs.

För att förhindra att för unga barn kommer med på lägret kommer det att tas in personnummer i samband med anmälan. Åldern för deltagande är 10-14 år.

 

5.  Kommande sammanträden

2015-11-09 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00.

2016-01-18 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00.

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.