Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2012-01-09 kl 12.30

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Cecilia Nordqvist, Kerstin Jonsson, Thomas Niklasson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet.

 

§ 2 Till att justera protokollet utsågs Kerstin Jonsson.

 

§ 3 Som firmatecknare utsågs, var för sig, Peter Wänehag och Mona Wallinder. Dessa utsågs även till attestanter för den kommande mandatperioden.
Åt kassören Aina von Bredows gavs fullmakt att sköta in- och utbetalningar från förbundets bankkonton.

 

§ 4 Vid föregående års sista sammanträde bordlades en bidragsansökan från Vidinge körförbund gällande ekonomiskt stöd vid uppförandet av ”Förklädd Gud”. Styrelsen beslutade att bidra med 10 000 kr.

 

§ 5 Beslutades att Peter Wänehag tillfrågar Jönköpings Sofia om värdskap för höstens kyrkosångsfest som föreslås ligga den 6-7 oktober-12.

 

§ 6 Nästa sammanträde bestämdes till den 23 januari-2012. Det inleds med lunch kl 12.00 på lämpligt ställe som Patrik bokar. Därefter sammanträde.

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

 

 

 

Kerstin Jonsson, justerare

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.