Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Församlingshemmet, Nygatan 6, Växjö 2012-01-09 kl 12.30

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Aina von Bredow, Cecilia Nordqvist, Kerstin Jonsson, Thomas Niklasson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet.

 

§ 2 Till att justera protokollet utsågs Kerstin Jonsson.

 

§ 3 Som firmatecknare utsågs, var för sig, Peter Wänehag och Mona Wallinder. Dessa utsågs även till attestanter för den kommande mandatperioden.
Åt kassören Aina von Bredows gavs fullmakt att sköta in- och utbetalningar från förbundets bankkonton.

 

§ 4 Vid föregående års sista sammanträde bordlades en bidragsansökan från Vidinge körförbund gällande ekonomiskt stöd vid uppförandet av ”Förklädd Gud”. Styrelsen beslutade att bidra med 10 000 kr.

 

§ 5 Beslutades att Peter Wänehag tillfrågar Jönköpings Sofia om värdskap för höstens kyrkosångsfest som föreslås ligga den 6-7 oktober-12.

 

§ 6 Nästa sammanträde bestämdes till den 23 januari-2012. Det inleds med lunch kl 12.00 på lämpligt ställe som Patrik bokar. Därefter sammanträde.

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

 

 

 

Kerstin Jonsson, justerare

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.