Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-06-03 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Sten-Inge Petersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 723 samt lästes ur

Tit. 3:4-8

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes.

 

§ 3. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 hade ca 40 deltagande barn.

Ungdomskördag för högstadiet 9 november 2013.

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift , Karlskrona 24-26 jan-14

2014 års barnkördag någonstans i Lessebo eller Tingsryds kommuner.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Delade de reflektioner vi gjort i barnkör och ungdomskörsektionen beträffande ledamöternas deltagande i våra möten, dels med tanke på kommande termin samt inför den nya mandatperioden.

Önskade få in eventuellt tagna bilder från barnkördagen.

 

§ 4 Kyrkosångsfest den 19-20 oktober-13 i Jönköpings Sofia.Fråga från Jönköpings Sofia gällande körens deltagaravgift, beslöts att Ksf står för värdförsamlingens avgift.

Gällande noterna till de stycken som Sten-Inge Petersson och Tomas Niklasson skrivit till kyrkosångsfesten kommer de överens med Ecco musik om det ska tryckas noter eller de ska kunna skrivas ut via pdf.

 

§ 5.Nyårsmöte den 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Yvonne Steen-Ohlander har bokat behövliga lokaler. Referensgruppen,  Kalle Engqvist, Patrik Sassersson, Cecilia Nordqvist och Peter Wänehag, presenterade ett förslag på program där bl a tonsättaren Karin Rehnqvist är gästföreläsare.

 

§ 6 Förfrågan från Erik Sidenvall om Ksf kan presentera sin verksamhet i form av en utställning vid stiftsmötet 24-26 oktober-13 i Växjö. Undersöks vad det kostar att trycka rollups, där det står vad som händer i Växjö Stifts Ksf, hur pengarna satsas samt medlemsantal o dyl. Inga-Lill kollar med riks om att låna deras för att belysa verksamheten nationellt, samt om annat material att dela ut foldrar o dyl. Bildspel sammanställs från kyrkosångsfesten i Jönköping.

 

§ 7 Inga övriga ärenden

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 9 september-13 samt måndagen den 25 november- 13 .Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 9 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.