Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse
Nygatan, Växjö 2013-06-03 kl 13.00

 

Närvarande: Peter Wänehag, Mona Wallinder, Patrik Sassersson , Yvonne Steen-Ohlander, Kalle Engqvist, Kerstin Jonsson, Sten-Inge Petersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs SvPs 723 samt lästes ur

Tit. 3:4-8

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes.

 

§ 3. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkördag i Mönsterås 13 april 2013 hade ca 40 deltagande barn.

Ungdomskördag för högstadiet 9 november 2013.

Gosskörläger tillsammans med Lunds stift , Karlskrona 24-26 jan-14

2014 års barnkördag någonstans i Lessebo eller Tingsryds kommuner.

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allegården, Kastlösa.

Delade de reflektioner vi gjort i barnkör och ungdomskörsektionen beträffande ledamöternas deltagande i våra möten, dels med tanke på kommande termin samt inför den nya mandatperioden.

Önskade få in eventuellt tagna bilder från barnkördagen.

 

§ 4 Kyrkosångsfest den 19-20 oktober-13 i Jönköpings Sofia.Fråga från Jönköpings Sofia gällande körens deltagaravgift, beslöts att Ksf står för värdförsamlingens avgift.

Gällande noterna till de stycken som Sten-Inge Petersson och Tomas Niklasson skrivit till kyrkosångsfesten kommer de överens med Ecco musik om det ska tryckas noter eller de ska kunna skrivas ut via pdf.

 

§ 5.Nyårsmöte den 13 januari-14 i samband med detta även årsmöte. Yvonne Steen-Ohlander har bokat behövliga lokaler. Referensgruppen,  Kalle Engqvist, Patrik Sassersson, Cecilia Nordqvist och Peter Wänehag, presenterade ett förslag på program där bl a tonsättaren Karin Rehnqvist är gästföreläsare.

 

§ 6 Förfrågan från Erik Sidenvall om Ksf kan presentera sin verksamhet i form av en utställning vid stiftsmötet 24-26 oktober-13 i Växjö. Undersöks vad det kostar att trycka rollups, där det står vad som händer i Växjö Stifts Ksf, hur pengarna satsas samt medlemsantal o dyl. Inga-Lill kollar med riks om att låna deras för att belysa verksamheten nationellt, samt om annat material att dela ut foldrar o dyl. Bildspel sammanställs från kyrkosångsfesten i Jönköping.

 

§ 7 Inga övriga ärenden

 

§ 8 Kommande sammanträden;

Måndagen den 9 september-13 samt måndagen den 25 november- 13 .Båda gångerna inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet på församlingshemmet, Nygatan

 

§ 9 Sammanträdet avslutades.
Vid protokollet

 

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.