Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2014-06-02

 

Närvarande:Pelle Hammarlund, Patrik Sassersson, Sara Karinsdotter, Karin Einarsson, Yvonne Steen-Ohlander, Annette Öderwall och Inga-Lill Gustafsson

 

 

1.   Barnkördag 25 april 2015

Värnamo församling har tackat ja till att vara värdförsamling för barnkördagen 25 april-15.

Många repertoarförslag framkom, vilka har skickats ut per mail för påseende innan det blir slutgiltigt klart.

 

2. Sommarläger 15-18 juni 2014

Sommarläger 15-18 juni 2014 på Allégården, Kastlösa, då vi jobbar med musikalen ”Festen”.  Lägret är fulltecknat men det går bra att sätta upp sig på kölista.

Beträffande den prästerliga medverkan är Annette beredd att hålla två halvgruppspass om ”Dopet”. Biskop Jan-Olof Johansson har lovat vara med på avslutningsgudstjänsten då musikalen framförs. Inga-Lill & Patrik tar inledningsgudstjänsten, Inga-Lill morgonbönerna och Sofia aftonbönerna.

Rollerna i musikalen fördelas av Sara samt sänder ut nödvändig info till deltagande körer gällande medtagande av noter / utantill, manus samt övrigt gällande klädsel osv. Sofia fixar lusselinnen till änglarna, Inga-Lill vingar. Elpiano medtages från Nybro samt Söraby för att vi ska vara tillgodosedda med välstämda instrument. Beträffande ljudet har vi uppmärksammats på att ljudanläggningen i kyrkan inte är tillräcklig utan är lämpligt att hyra in extern ljudfirma. Kostnadsförslaget är 11 125 kr inkl moms, detta lämnas vidare för beslut i styrelsen.

 

3. Kommande arrangemang

Ungdomskörläger på St.Sigfrids folkhögskola i samband med höstlovet, 24-25 oktober 2014. Maxantal 65 personer. Sista anmälningsdag 10 oktober. Kostnad 300 kr för ungdomar 500 kr för övriga. Ålder efter konfirmationen och uppåt. Yvonne Steen Ohlander tillsammans med Lawrence Jonsson håller i lägret. Patrik bokar kapellet på folkhögskolan för avslutningsgudstjänsten. Då vi finner det av stor vikt att även pojkar deltar i detta läger, Karl-Oskarkören som leds av L Jonsson, och dessa förmodligen inte kommer delta om de ska betala sin deltagaravgift själva, föreslår bk-sektionen att vi denna gång bjuder på deltagaravgiften för alla deltagare, flickor och pojkar. Frågan bollas vidare till styrelsen för beslut.

 

4.  Kommande sammanträden

2014-09-15 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45

2014-10-06 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45 .Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

2014-11-10 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.09.45 .Efter sammanträdet gemensam lunch med styrelsen

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.