Snart är hemsidan igång!

2018-10-10
Nu är snart vår hemsida igång igen med möjlighet att läsa om vårens och höstens olika musikaliska begivenheter.

Psalmtävlingen avgjord och bilder från kyrkosångsfesten

2017-10-15
Den psalmtävling som Växjö stifts kyrkosångsförbund utlyste i april fick ett stort gensvar.

190 bidrag har bedömts utifrån det grundläggande kriteriet "Psalm i reformatorisk anda". Bedömningen har gällt såväl musikaliska som textliga kvalitéer. 

I samband med helgens kyrkosångsfest i Älmhults kyrka korades de tre främsta bidragen. På plats fanns samtliga medaljörer och efter spänd väntan blev den inbördes ordningen officiell. Det vinnande bidraget "Lågor av ljus" framfördes av körerna från Älmhults församling. 

Förutom de tre vinnarna kommer ytterligare sju bidrag att finnas med i ett psalmhäfte som kommer att ges ut på förlag.

Efter den inledande prisutdelningen fortsatte konsertprogrammet med bl.a. "Förklädd Gud" av Lars-Erik Larsson och Hjalmar Gullberg och "Hymn till den evige" av Älmhults organist Per Gunnar Petersson. Bland de medverkande kan nämnas Christofer Murray, Stockholm och den månghövdade stiftskören, drygt 100 personer från Oskarshamn i öster och Vetlanda i norr, samt körsångare från Ljungby och Älmhult med omnejd.

 

De vinnande bidragen

1. Lågor av ljus. Text: Åsa Hagberg, musik: Nadja Eriksson.

2. Vid vägens slut. Text: Emelie Nirland, musik: Martin Ståhl.

3. Reformera mitt hjärta. Text & musik: Maria Wallinder Elg.

Foto: Patrik Sassersson

Första bilden: Från vänster: Martin Ståhl, Emelie Nirland, Åsa Hagberg, Nadja Eriksson och Maria Wallinder Elg.
Andra bilden: Förstapristagarna

Många inkomna bidrag

2017-08-09
Vid månadsskiftet var det deadline för att lämna in bidrag till psalmtävlingen.
Många hade hörsammat inbjudan och det kom in hela 190 st bidrag.

Styrelsens arbete kommer att vidta den närmaste tiden och i samband med Kyrkosångsfesten i Älmhult den 14-15 oktober 2017 kommer vinnarna att utses.
Växjö stifts kyrkosångsförbund är mycket tacksamt för den fina responsen och för allt arbete som lagts ner på att skapa nya psalmer!

Nominera till stipendiet

2017-05-08
Dags att börja nominera till...
 
Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången 
 
Detta kan innebära framtidsinriktade insatser eller genomförda för främjande av kyrkosång.
Nomineras kan korister, körledare och präster verksamma i Växjö stift.
Stipendiet är på 5.000 kr och det delas ut i samband med förbundsstämman den 8/1 2018.
 
Sista dag att nominera är den 31/7 2017.
Skicka din nominering till sekreteraren:
 
Växjö stifts kyrkosångsförbund
Inga-Lill Gustafsson 
Box 124
382 22 Nybro
 
mailadress: inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

Barnkördag i Hovmantorp

2017-03-11
Lördagen den 11 mars var det dags för årets barnkördag, som ägde rum i Hovmantorp.
Cirka 150 barn från ett tiotal församlingar var anmälda och det bjöds på god förtäring, tipspromenad, övning och gudsjänst denna härliga vårdag.

Bilder från körsången och på de tre dirigenterna Sara Karinsdotter, Anna-Maria Toftgård och Karin Einarsson.

Psalmtävling 2017

2017-01-09
I samband med nyårsmötet i Växjö 2017 utlystes årets psalmtävling. Pressrelease om psalmtävlingen (2017-03-13)

Växjö stifts kyrkosångsförbund har som motivering till psalmtävlingen att kyrkan är en plats där reformation ständigt pågår, vilket även gäller för psalmskapandet.
Tävlingen pågår fram till den 31 juli 2017.

Vinnarna tillkännages vid Kyrkosångsfesten i Älmhult, 14-15 oktober 2017.

1:a pris är 10 000 kr, 2:a pris 8 000 kr, 3:e pris 5 000 kr och övriga bidrag som bedöms lämpliga att publicera i ett planerat häfte 2 000 kr vardera.

Psalmen ska kunna användas vid gudstjänster, andakter och andra kyrkliga sammanhang och hänsyn skall tas till följande punkter;

Psalmen skall inte rikta sig till en särskild målgrupp.
Psalmen skall innehålla text, melodi och gärna körsats.
Reflektera över vad det innebär att skapa psalmer för vår tid, i enlighet med Luther på sin tid. En ständigt pågående reformation.
 
Juryn utgörs av Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse.
Bidragen skickas, för anonym handläggning, till

Patrik Sassersson, Växjö stift,Box 527, 351 06 Växjö.

Mail: patrik.sassersson@svenskakyrkan.se

 

Upplysningar om upphovsrätt m.m: Upphovsmännen äger rättigheterna till sina verk, men tillåter att Växjö stifts kyrkosångsförbund får trycka (utan extra kostnad till upphovsmännen) de alster som vunnit pris i tävlingen, i en på förhand bestämd upplagestorlek av notutgåvan. Uppdraget att trycka utgåvan lämnas till Echo musikförlag, som står i kontakt med upphovsmännen kring korrektur och layout.

Bidragen skall vara nya, d.v.s. inte tidigare framförda eller utgivna. Det finns ingen begränsning kring antalet bidrag man kan skicka in. 

För mer info kontakta

Peter Wänehag, ordförande, 0480-42 14 05, 070- 322 73 02 eller
Patrik Sassersson, stiftsmusiker, 0470-77 38 35.

Ladda hem som PDF

Barnkörläger på Tallnäs

2016-06-19
Veckan före midsommar 2016 var det barnkörläger på Tallnäs, med avslutande mässa i Tofteryds kyrka.

Drygt 40 skönsjungande barn deltog och de framförde hela reperoaren utantill.
Temat var Mässan och innehöll sånger av Stina Wessman (se bild nedan) och församlingens egen kyrkomusiker Anna-Maria Toftgård (till höger om Stina).

Ungdomskörfestival i Växjö 2016

2016-05-06
Under veckoslutet i samband med Kristi Himmelfärdshelgen arrangerades Sveriges Ungdomskörfestival i Växjö.

Det var ett strålande väder, härlig körsång och väl genomfört arrangemang av Domkyrkoförsamlingen i Växjö.

Killkörläger 2016

2016-01-23
I år var det Älmhults tur att vara värd för killkörlägret, som blivit en tradition mot slutet av januari månad.

Ett tjugotal killar från hela stiftet, samt ett gäng från Broby i Lunds stift, hade samlats för att sjunga under ledning av Joakim Olsson Kruse från Karlskrona.

Orgeldemonstration, lunch på IKEA; lekar, pizza, film och medverkan i söndagens högmässa stod på programmet.

Vi vill tacka församlingen för ett föredömligt värdskap.

Nyårsmöte med förbundsstämma 2016

2016-01-11
Årets nyårsmöte sträckte sig över två dagar och hade som huvudfokus en kurs i röstvård under ledning av professor Elisabeth Bengtson-Opitz från Hamburg.

Kyrkosångsfest 2015 i Växjö

2015-10-18
Den vackra hösthelgen 17-18 oktober 2015 intog uppåt 150 körsångare från Växjö stift Växjö domkyrka och det nya Domkyrkocentrat.

Konserter, mässa, repetitioner och god mat och umgänge kännetecknade de späckade dagarna.

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

Damerna repeterar i domkyrkan

Herrarna i Karolinerhuset

 

Supé på Statt

Underhållning vid middagen

Halvvägs till himlen

Mässa med musik av Piret Rips

Lunch i Domkyrkocentrum

Ungdomskördag 2015 i Jönköpings Sofia

2015-09-29
Lördagen den 29/9 samlades uppåt 50 ungdomar från Växjö stift till en övningsdag, där tonbildningen hade en framträdande plats.

Vid den avslutande mässan medverkade Stiftsungdomskören med sånger som man hade övat på under dagen.

Yvonne Steen-Ohlander och Lawrence Johnson stod för ledningen och den lokale värden Pär Hammarlund hade sett till att många personer varit engagerade för att göra ungdomskördagen så lyckad. Stort tack till alla!

Barnkördag i Värnamo

2015-04-25
Lördagen den 25 april ägde 2015 års barnkördag rum i Värnamo.
Det hela inleddes med delad övning, små och stora barn och därefter blev det lunch och fritidsaktiviteter,
innan det blev dags för gemensam övning.

Det blev en kraftfull sång av den stora kören, bestående av 160 barn och på hemvägen sjöngs det för fullt på sångerna som man hade framfört tillsammans med barnkörsångare från olika håll i stiftet.

Tack till Värnamo församling för värdskapet!

Årets aprilskämt

2015-04-02
Årets aprilskämt handlade om att göra färdigt Bachs jobb, genom att fullborda slutfugan i Kunst der Fuge.

Något som inte är ett aprilskämt är att professor Hans Fagius kommer att framföra "Kunst der Fuge" i Växjö domkyrka den 20 september 2015.
Välkomna då för att höra hur det slutar!

 
 
Kompositionstävling: Gör färdigt Bachs jobb!
 
Johann Sebastian Bach komponerade Kunst der Fuge strax före sin död 1750. Tyvärr hann han aldrig göra färdigt slutfugan, där sonen Carl Philipp Emanuel skrivit:
”Över denna fuga, där namnet B A C H presenteras som kontrasubjekt, dog kompositören.”
Eftersom det i år är 265 år sedan mästaren dog, borde det vara hög tid att slutföra denna ofullbordade fuga. Därför tänkte vi ordna tre studiedagar i höst, dit vem som helst kan anmäla sig. Alla får skriva färdigt fugan på sitt sätt och sedan skickas alla förslag ut på remiss till stiftets församlingar under 2016. Den fuga som får flest röster kommer att få möjlighet att ges ut på förlag och tonsättaren vinner ett pris i samband med Lutherjubiléet 2017.
 
Var med och bli historisk!

Killkörläger i Rottne

2015-01-24
Den sista helgen i januari samlades förväntansfulla körsjungade killar i Församlingsgården i Rottne, för att under ledning av Joakim Olsson Kruse från Karlskrona, sjunga, leka, se på film, äta gott och medverka i söndagens högmässa.

Killarna kom från Jönköpings Sofia, Ryssby utanför Kalmar, Nottebäck och Söraby (Rottne).

Joakim Olsson Kruse kommenterade efter lägret att "man alltid blir förvånad över hur snabbt de lär sig saker, och hur bra de är på att minnas texter, melodier och fakta."
Det ligger enligt Joakim också en utmaning i att körledarskapet alltid måste vara "fräscht och nytt och fängslande och genomtänkt varje repetition".  

Vid lägret fanns det förutom de olika körledarna också några frivilliga medhjälpare, däribland de unga ledarna Pontus och Philip, som bl.a. hjälpte till med måltiderna och disken. Tilda Hansson höll i ett livligt aktivitetspass och under den avslutande kyrklunchen bjöd församlingen på pizzakalas.

Det är nog inte en vågad gissning att de deltagande killarna var trötta, men nöjda, efter den intensiva körhelgen i Rottne.
Som körledaren Lennart Hammar sa; 
- Vi hoppas att det blir en repris av lägret nästa år.

Killkörläger i Rottne 24-25 jan 2015. Foto: Roger Karinsdotter. 

Nyårsmöte

2015-01-12
Årets traditionella nyårsmöte hölls måndagen den 12 januarii Församlingshemmet på Nygatan i Växjö.
Det var sista gången, eftersom fastigheten under året kommer att säljas och ersättas av det nybyggda domkyrkocentrat.

Temat var barnens röst, inlärningsmetodik och många praktiska tips för barnkörer av olika slag.
Petter Ekberg från Göteborgs domkyrka stod för inspiration och delade med sig av sin mångåriga erfarenhet.

Antalet deltagare var i år 60 st och traditionen med nyårsmöte kommer med största säkerhet leva kvar, om än i nya lokaler nästa år.

Ungdomskörläger

2014-10-25
Under höstlovets inledande dagar samlades ett 40-tal sångglada ungdomar på S:t Sigfrids folkhögskola Kronoberg. Som ledare och inspiratörer tjänstgjorde Lawrence Johnson och Yvonne Steen-Ohlander.

Här följer några kommentarer från dem:

 
Repetitionerna inleddes på fredagen kl 17.00 i sal 1 på Kronobergs folkhögskola.
Några av ungdomarna var tvungna att prioritera Högskoleprovet under lördagen, men 32 körsångare var med under hela lägret.
 
Medlemmar från fem körer deltog och som uppvärmning sjöngs "Kom Helig Ande" i åttastämmig kanon.
Efterföljande körpass med tonbildning innehöll bl.a. "Eternity" av Michael Bojesen och "Där du andas" ur filmen Arn i Maria Brisvalls arr.
 
Alla ungdomar och en ledare sov i Kyrkans hus. Det var en mysig känsla att kunna samlas i sofforna på övervåningen. Några bastade och doppade sig i Helgasjön. Några dröjde sig kvar i sal 1 och musicerade tillsammans. Vid ettiden var det ganska tyst.
 
Lördagen inleddes med frukost och därefter ett förmiddagspass med fortsatt tonbildning och sjungande.
Man kan säga att det handlade om att äta, sjunga, äta, sjunga, äta och sjunga. 
Strax innan lunch kom journalisten Marita Sköldberg från tidningen Körjournalen. Hon lyssnade, iakttog, fotade och intervjuade körmedlemmar under eftermiddagen, som avslutades med en 20-minuters konsert i kapellet, där körsångarna fick tillfälle att framföra den inövade repertoaren för hämtande föräldrar.
 
Tack Kyrkosångsförbundet för att ni gjort helgen möjlig.
Det finns många sjungande, duktiga ungdomar i vårt stift!
Nästa år kanske vi blir fler…??
/Yvonne och Lawrence

Kyrkosångsfest 2014 i Kalmar

2014-10-18
Helgen den 18-19 oktober 2014 ägde årets kyrkosångsfest rum i Kalmar domkyrka.

Arrangemanget var extrainsatt, eftersom 2013 års kyrkosångsfest i Jönköping blev överfull.
Repertoaren var därför densamma som föregående höst.
Drygt 100 körsångare deltog i konserter, högmässa och gemensamma måltider.

Barnkörläger i Kastlösa 2014

2014-06-18
Det har blivit en tradition att vartannat år anordna ett barnkörläger mellan skolavslutning och midsommar.

Så skedde även den 15-18 juni i år, då ett sextiotal körsångare och ledare samlades i Allégården i Kastlösa (tidigare stiftsgården) för att sjunga, trivas, fira gudstjänst och framföra musikalen "Festen" i Kastlösa kyrka. Musikalen är skriven av Karin Runow och vid musikgudstjänsten medverkade Växjö stifts biskop Jan-Olof Johansson.

Musikalisk ledare var organist Sara Karinsdotter från Söraby, Elisabeth Sjödin från Jönköping ackompanjerade på piano, Inga-Lill Gustafsson gav sånglektioner, Tilda Hansson höll i fritidsaktiviteter och övriga körledare medverkade på olika sätt för att lägret skulle bli lyckat.

Temat för musikalen Festen är dopet, och därför kom andakter och samtal att kretsa kring frågor om vad dopet betyder. Barnkörsektionens ledamot Annette Öderwall, komminister i Mönsterås, höll i gruppsamtalen.

Sommaren nalkas

2014-06-03
Under vårterminen 2014 har vi genomfört ett läger för killar i Karlskrona, tillsammans med Lunds stift. Något som gett mersmak och vi satsar därför på ett läger för Växjö stifts killar i januari 2015.

För närvarande pågår de sista förberedelserna inför sommarens körläger i Kastlösa. Vi kommer att bo på Allégården (f.d. stiftsgården) och på onsdagen den 18 juni framföra musikalen "Festen" av Karin Runow. Där medverkar även stiftets biskop Jan-Olof Johansson. Varmt välkomna om ni har vägarna förbi södra Öland!

I höst blir det kyrkosångsfest i Kalmar. Detta är ett extrainsatt arrangemang, eftersom förra höstens kyrkosångsfest i Jönköping rönte så stort intresse att alla inte fick plats.
Kika gärna på några bilder från Jönköping på denna länk.

Som inledning på höstlovet blir det sedan ett ungdomskörläger, där vi framförallt satsar på att samla både killar och tjejer.
Förhoppningvis blir det god uppslutning. Ledare är Yvonne Steen-Ohlander och Lawrence Johnson.

Välkommen till Kastlösa kyrka den 18 juni kl 14

Kollektcirkulär den 26 januari 2014

2014-01-14
I år har Växjö stifts kyrkosångsförbund fått kollektdag den 26 januari 2014.
Det innebär att det är en vecka tidigare än den traditionella kollekten på Kyndelsmässodagen.
Icke desto mindre är det viktigt att lyfta fram kollekten den 26/1 och gärna genom att någon körsångare, kyrkomusiker eller präst läser upp kollektcirkuläret, som finns att ladda hem här.

Monter vid Präst- diakon- och stiftsmöte

2013-10-08
Efter kyrkosångsfesten i Jönköping 19-20 oktober går det bara några dagar innan det är dags för nästa stora, stiftsomfattande arrangemang, nämligen Präst- och diakonmötet. Och direkt därefter vidtar lördagen den 26 oktober ett stiftsmöte i Växjö. Vid dessa stiftsarrangemang kommer Växjö stifts kyrkosångsförbund att finnas representerade med en monter. Förhoppningen är att man där skall kunna få titta på bilder från den just avslutade Kyrkosångsfesten.

Snart nyårsmöte och förbundsstämma

2013-10-08
Den 13 januari, på självaste Knutdagen, äger nästa års nyårsmöte rum. Förutom själva mötet, där bl.a. Karin Rehnqvist besöker Växjö, så blir det förbundsstämma. Växjö Stifts Kyrkosångsförbund är därmed också i fas då det gäller verksamhetsåren, som tidigare var eftersläpande med ett år.

Kollektcirkulär 2013

2013-01-16
På kyndelsmässodagen är det dags för kollekt till Växjö stifts kyrkosångsförbund.

Kollektcirkulär finns att hämta här:

Kollektcirkulär

Gospeldag i Teleborg

2012-02-13
En kall vinterdag i februari hade stiftets ungdomskörsångare inbjudits att delta i en gospeldag under ledning av Jonas Engström från Stockholm Gospelkör Festival. Tillsammans med kompbandet, bestående av Bengt Berglund, Magnus Åberg och Håkan Fritzson, repeterade sångarna hela eftermiddagen och fick tillfälle att bekanta sig med riktigt svängig gospel.

I kören fanns deltagare från bl.a. Mönsterås, Älmhult, Älghult, Alvesta, Ljungbyholm, Söraby, Stenbrohult, Jönköpings Kristine, Vederslöv och de var 70 till antalet. Det var första gången på många år som Växjö stifts kyrkosångsförbund satsade på en renodlad gospeldag, och det var i grevens tid att kunna engagera Jonas Engström, som efter helgen flyttar till USA.

Dagen avslutades med en sånggudstjänst i lovsångens tecken, där prästen Sofia Mårtensson Porle utgick från texten om Kärlekens lov.
Kollekt samlades in till RIA i Växjö och på vägen hem sjöng körsångarna på gospellåtarna, som verkligen hade etsat sig fast.

- Detta var fantastiskt kul och en kick för ungdomarna när de vanligtvis bara är några få i kören, sa en av de entusiastiska körledarna efteråt.

Deltagarna börjar samlas

Jonas Engström intar sin position

Nu börjar det låta

Bengt, Magnus och Håkan i kompet

Fullt ös

Dags för lovsångsgudstjänst

Jonas har bra kontakt med församlingen också

Stående ovationer och glädje i kyrkan

Tema för nyårsmöte

2012-01-23
Nyårsmötet 2012 fick tyvärr ställas in p.g.a. för litet intresse. Detta har inte hänt tidigare, åtminstone i modern tid, och Växjö stifts kyrkosångsförbundet skulle därför tycka att det vore värdefullt att få in era synpunkter kring nyårsmötets innehåll.
Vänligen hjälp oss med detta!

Till undersökningen >>>

Barnkörläger i Hamneda

2011-10-29
Som en inledning på höstlovet genomfördes ett barnkörläger på Sunnerbogården i Hamneda och med framförande av musikalen i Hamneda kyrka. Temat för lägret var "Ängel utan vingar", en musikal som skrivits av Karin Runow, Sollentuna, som själv medverkade vid lägret.
Under de två intensiva dagarna repeterades det flitigt och när musikalen framfördes på söndagen fungerade den mycket bra.

Ett stort tack till alla barn och ledare!

Vackra höstfärger runt lägergården i Hamneda

Flitigt övande under lördagen

Karin Runow

Musikal i Hamneda kyrka

Kyrkosångsfest i Växjö

2011-10-14
Kyrkosångsfest med Förklädd Gud 14-15 oktober 2011

Årets kyrkosångsfest rönte stort intresse från stiftets körer. Det var så pass många anmälda att man fick ordna en speciallösning med gradänger för att alla skulle få plats. Dessutom fylldes körläktaren med korister ur den stora stiftskören. Enligt domkyrkoorganist Thomas Niklasson var det rekordmånga i koret, 260 korister plus orkester.

Festen inleddes på lördagen med att kyrkomusikerkören framförde ett konsertprogram under ledning av Cecilia Rydinger Ahlin. Under dagarna två hade stiftets kyrkomusiker inbjudits till körseminarium, samtal om kyrkomusikens roll m.m. Körkonserten blev slutpunkten på kyrkomusikerdagarna och startskottet för kyrkosångsfesten.

Efter repetitionerna på lördagseftermiddagen gav Sankt Sigfrids Kammarkör en omväxlande och inspirerande konsert, innan det var dags för den traditionsenliga körsupén, som avhölls på stadshotellet. Samtalsnivån var på topp och tystnade bara när det var dags för körsånger av det mer profana slaget.

Den stora stifskören medverkade i söndagens högmässa, där domprost Thomas Petersson predikade från en position mitt i körsångarhavet.

Efter gemensam lunch på stadshotellet vidtog fortsatta repetitioner, orkestern tillkom och klockan 17 var det så dags för kyrkosångsfestens clou, körkonserten med bl.a. Förklädd Gud. Det var välfyllt i såväl kor som kyrkbänkar. En av rösterna från koristerna sa att "det här var maffigt, det var en upplevelse som har förändrat mej".

Domprosten predikar mitt i körhavet

Koret ombyggt för att rymma alla korister

Välfyllt både i kor och bänkar

Efter avslutad konsert

Årsmöte i samband med nyårsmötet 2012

2011-10-11
Vid nyårsmötet i januari 2012 kommer förbundsstämma att hållas, trots att det bara var ett år sedan förra stämman.
Här kommer en kort sammanfattning av varför styrelsen valt detta upplägg.

Vän av ordning undrar kanske varför vi skall ha förbundsstämma med Växjö stifts kyrkosångsförbund redan i januari 2012, eftersom senaste tillfället var i januari 2011.
Anledningen är att vi skall komma bättre i fas genom att vid mötet i januari 2012 enbart välja ledamöter för kalenderåret 2013. Samtidigt kommer boksluten för 2010 och 2011 kunna avhandlas och ansvarsfrihet beviljas för dessa år.

Fr.o.m. förbundsstämman i januari 2014 kommer man kunna klara av ansvarsfriheten för de gångna åren (2012 och 2013), samtidigt som man väljer ledamöter för 2014 och 2015. Således en naturligare ordning.

Varför kom det ur fas?

För ett antal år sedan hölls förbundsstämma vartannat år på hösten, då man kunde klara av boksluten för föregående år och året dessförinnan, samtidigt som man valde ledamöter för de kommande två åren med start från årsskiftet. När sedan förbundsstämman flyttades fram till nyårsmötet, innebar det att man "hoppade över" det närmast föregående året. Exempelvis fattades vid senaste förbundsstämman i januari 2011 beslut om ansvarsfrihet för åren 2008 och 2009, samtidigt som styrelse valdes för åren 2011 och 2012. Bokslutet för 2010 blev alltså eftersläpande.

Ny hemsida

2011-10-04
Bäste besökare på hemsidan!

Som du säkert märker, så håller vi på att byta hemsida.
En del problem kan uppstå i början, vilket vi hoppas att du kan leva med ett tag.

Dreiklang - körfest i Greifswald

2011-10-04
Nästa sommar blir det en stor körfestival i Växjö stifts vänstift i Pommern, närmare bestämt i Greifswald.
Evenemanget kallas "Dreiklang" och anspelar på att man just gjort en sammanläggning av tre nordtyska "landskyrkor" när de
Pommerska, Meckenburgska och Nordelbiska kyrkorna blivit ett.

Vi är särskilt inbjudna och jag hoppas att vi skall kunna ordna samåkning från vårt stift.
Det är faktiskt ganska nära till Greifswald. Bara c:a 7 mil från färjeläget i Sassnitz.

Hör gärna av dej till Patrik.Sassersson@svenskakyrkan.se om din kör är intresserad av att samåka.

http://www.chorfest-dreiklang.de/ är adressen till festivalen

Räddningsaktion

2011-10-04
Under en massa år har en plastkasse med vattenskadade gamla pärmar och protokollsböcker förvarats i ett förråd intill mitt tjänsterum på Östrabo, Växjö
De mögelskadade dokumenten var i vissa fall väldigt svåra att över huvud taget kunna läsa p.g.a. skadorna.

För några månader sedan gjorde Växjö stifts kyrkosångsförbund slag i saken och lämnade in kassen till en tryckerifirma i Växjö, som tog sig an uppgiften att scanna in samtliga sidor. Det var en hel del intressant material från kyrkosångsförbundets tidigaste år i vårt stift.

Nu finns allt bevarat på en CD-rom och här på hemsidan kommer så småningom ett och annat tidningsurklipp från förr att presenteras.

Att det fanns personer som skötte dokumentationen i form av tidningsurklippsalbum är en sak som vi idag saknar.
Det blir rätt mycket kort med digitalkameran, som sedan försvinner i tomma rymden.

Om just du känner dig manad att vara "arkivarie" för vårt förbund - hör gärna av dig!

/Patrik

 

Här kan du se det ovan visade protokollet i sin helhet. (PDF)

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.