Barn och ungdomskördag, Växjö Domkyrka 2022-05-21 OBS! NY INFO

2022-05-21

Barn- och ungdomskördag i Växjö Domkyrka den 21 maj 2022 

"Barn- och ungdomskör untill now and forever"

 

Kombinerad barn- och ungdomskördag i samband med stiftsjubilet 2022, Växjö 850 år. (flyttat från 2020)

Datum      21 maj 2022

tider         11.00 Repetitionerna inleds

                12.00 Lunch i tre matlag, de andra fritidsaktiviteter

                13.30 Gemensamt genrep med paus i mitten

                16.00 Musikgudstjänst med utdelande av processionskors

plats         Växjö Domkyrka. Max 250-300 barn.

Repertoar vilken övats in hemma:

Inte rädd för mörker   N.Eriksson *                    GE12649 (små barn)

Halleluh!                  K.Runow (alla)*                 ur "Kom och va me´" Tonika 377 eller "Ung psalm" eller "Come on children"                                                                                 Runowmedia

Dona Nobis Pacem (SA)  m.Lynn Lightfoot *        (Item Number:LO.15-1175H sheetmusicplus.com) 

                                                                       (stora barn+ungdomskör,mansröster sjunger med i stämma två )

Lova Gud från himlen W.A Mozart                       CG6802  (alla)

Lord ,Lead Us Day by Day  Händel/Hopson         HH 3908 (stora barn)

Gud är mysterium     G.Riedel                           CG 7246 eller ur "Idel Riedel" SKG10101  (alla)

Vi är blommor             G.Riedel                         N06739 eller ur "Å på sommaren till och med sjunger jag" Wessmans200322 (alla)

Alla Guds barn             C-B Agnestig                  ur Varianten på Diskanten 1 eller Diskanten 1 (båda utgångna från förlaget) (alla)

 

 

* = var med på senast genomförda barnkördag

Små barn = ungefär t.o.m. 2:a klass.   Stora barn= fr.o.m 3:dje klass

Körledare och en vuxen ledare/10 barn bjuds på maten. Gäller körer anslutna till Ksf.

Övriga medföljande äter till självkostnadspris, men måste anmälas innan.

VIKTIGT! Glöm inte anmäla ev matintolleranser.

 

Kostnad      80 kr/person inkl. mat och dryck. För körer som är anslutna till Kyrkosångsförbundet. är det gratis.

Anmälan     senast den 29 april 2022 via Kyrkosångsförbundets sida (gå in på anmälan)

Info gällande repertoar:          Sara Karinsdotter, förbundsdirigent, 0470-703225 eller sara.karinsdotter@svenskakyrkan.se

Info gällande dagen i övrigt :   Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , tel. nr 0481-42913 eller inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.