Barn- och ungdomskördag 2020-04-25

2020-04-25

Barn- och ungdomskördag i Växjö Domkyrka 2020-04-25

"Barn- och ungdomskör untill now and forever"

Kombinerad barn- och ungdomskördag i samband med stiftsjubilet 2020.

Sångerna kommer delvis att beledsagas av en professionell stråkkvartett 


Datum     25 april 2020

tider         11.00 Repetitionerna inleds

                12.00 Lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

                13.30 Gemensamt genrep med paus i mitten

                16.00 Musikgudstjänst

plats         Växjö Domkyrka. Max 250 -300 barn

repertoar    De tre första från förra årets barnkördag.

                 # Halleluh!      K.Runow    ur"Come on children" del 2 /Runowmedia

                 eller "Ung psalm"  eller "Kom och va me"  Tonika 377

                 #  Inte rädd för mörker  *              N.Eriksson                    GE12649               

                 # Dona nobis pacem(SA) stora barn **  M. Lynn Lightfoot 

                 (Item Number:LO.15-1175H sheetmusicplus.com)

                 # Se, din konung kommer till dig  S-E Johansson      Wessman 6911

                 # Lova Gud från Himlen       W.A.Mozart                   (CG 6802)

                 # Våren kommer till vår fröjd   arr.J.Leijon             ur "Körlek" (GE 10380)

                 # Dona nobis pacem           Sv.Ps 693

                 # Lord, Lead Us Day by Day   Händel/Hopson **       (HH 3908)

                 # Gud är mysterium             G.Riedel                       CG 7246 eller ur "Idel Riedel SKG 10101

                 # Vi är blommor                   G.Riedel                      N06739 eller ur "Å på sommaren..." Wessman 200322

                 # Alla Guds barn                   C-B Agnestig                ur Varianten på Diskanten 1 eller vanliga Diskanten 1

                                                                                              (Båda utgångna på förlaget men lär finnas hos de flesta)

                 #Det var i april om kvällen    C-B Agnestig                              -"-

 

 

 

 * Små barn = ungefär t.o.m. 2:a klass. ** Stora barn= fr.o.m 3:dje klass

Körledare och en vuxen ledare/10 barn bjuds på maten. Gäller körer anslutna till Ksf.

Övriga medföljande äter till självkostnadspris, men måste anmälas innan.

VIKTIGT! Glöm inte anmäla ev matintoleranser.

 

 

Kostnad    70 kr/person inkl. mat och dryck. För körer som är anslutna till Kyrkosångsförbundet är det gratis.

Anmälan    senast den 6 april 2020  via Kyrkosångsförbundets sida (gå in på anmälan)

Info            Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , tel. nr 0481-42913 inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.