Kalendarium

Barn- och ungdomskördag i Växjö Domkyrka den 21 maj 2022 

"Barn- och ungdomskör untill now and forever"

 

Kombinerad barn- och ungdomskördag i samband med stiftsjubilet 2022, Växjö 850 år. (flyttat från 2020)

Datum      21 maj 2022

tider         11.00 Repetitionerna inleds

                12.00 Lunch i tre matlag, de andra fritidsaktiviteter

                13.30 Gemensamt genrep med paus i mitten

                16.00 Musikgudstjänst med utdelande av processionskors

plats         Växjö Domkyrka. Max 250-300 barn.

Repertoar vilken övats in hemma:

Inte rädd för mörker   N.Eriksson *                    GE12649 (små barn)

Halleluh!                  K.Runow (alla)*                 ur "Kom och va me´" Tonika 377 eller "Ung psalm" eller "Come on children"                                                                                 Runowmedia

Dona Nobis Pacem (SA)  m.Lynn Lightfoot *        (Item Number:LO.15-1175H sheetmusicplus.com) 

                                                                       (stora barn+ungdomskör,mansröster sjunger med i stämma två )

Lova Gud från himlen W.A Mozart                       CG6802  (alla)

Lord ,Lead Us Day by Day  Händel/Hopson         HH 3908 (stora barn)

Gud är mysterium     G.Riedel                           CG 7246 eller ur "Idel Riedel" SKG10101  (alla)

Vi är blommor             G.Riedel                         N06739 eller ur "Å på sommaren till och med sjunger jag" Wessmans200322 (alla)

Alla Guds barn             C-B Agnestig                  ur Varianten på Diskanten 1 eller Diskanten 1 (båda utgångna från förlaget) (alla)

 

 

* = var med på senast genomförda barnkördag

Små barn = ungefär t.o.m. 2:a klass.   Stora barn= fr.o.m 3:dje klass

Körledare och en vuxen ledare/10 barn bjuds på maten. Gäller körer anslutna till Ksf.

Övriga medföljande äter till självkostnadspris, men måste anmälas innan.

VIKTIGT! Glöm inte anmäla ev matintolleranser.

 

Kostnad      80 kr/person inkl. mat och dryck. För körer som är anslutna till Kyrkosångsförbundet. är det gratis.

Anmälan     senast den 29 april 2022 via Kyrkosångsförbundets sida (gå in på anmälan)

Info gällande repertoar:          Sara Karinsdotter, förbundsdirigent, 0470-703225 eller sara.karinsdotter@svenskakyrkan.se

Info gällande dagen i övrigt :   Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , tel. nr 0481-42913 eller inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Barnkörläger med Karin Runow, 19-22 juni 2022 Klintagården,Köpingsvik. OBS! flyttat från 2021 !!!

 "Jakten på den försvunna psalmskatten" 

 

Vi kommer att öva in och framföra musikalen "Jakten på den försvunna psalmskatten" under ledning av Karin Runow. Varje kör anskaffar själva ett ex av musikalen via Runow media  Som deltagare på lägret har man 15% rabatt på densamma, ange körläger köpingsvik. Innan ankomst är det bra om körbarnen övat in musikalens psalmer.

Lägret inleds på söndagen den 19 juni med en samlingsgudstjänst, varefter följer middag, repetitioner och kvällsmys. Måndag-tisdag kommer innehålla bl.a körövningar, enskilda sånglektioner, gruppass och fritidsaktiviteter.

Medverkar gör bl.a.  Karin Runow, Christina Pettersson, Inga-Lill Gustafsson m.fl.

På onsdagen den 22 juni sker avslutningen med en musikgudstjänst i Borgholms kyrka.

Ange gärna i anmälan om era barn kan tänka sig att inneha roller i musikalen.

Tid och plats: 19-22 juni 2022

söndag kl.16.00- onsdag kl.15.00

Plats: Klintagården,Köpingsvik

ålder 10-14 år. Max 65 barn.  Minimum för lägrets genomförande 25 barn.

Boende och pris (kan komma att revideras)

för medlemmar i Växjö stifts kyrkosångförbund (övriga betalar fullpris)

950 kr/barn (ordinarie pris för kost & logi 1 150 krupp till 12 år, 1400 kr däröver)

1500 kr / vuxen ( ordinarie pris 1650 kr)

Minst en vuxen ledare /10 barn.

Ge gärna ytterligare subvention via församlingen.

Anmälan skall skickas senast 2022-05-30

Anmälan online via Växjö stifts KSF:s hemsida.

Info: Inga-Lill Gustafsson, sekreterare 0481-42913

eller per mail inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

OBS! Barnens personnummer anges vid anmälan (som ovan nämnts är det 10-14 år som gäller)

 

INSTÄLLT- Pga rådande smittspridning har vi åter nödgats ställa in. Nytt datum kommer publiceras under våren. OBS ovanstående datum 30 juni är fiktivt för att ni ska kunna fortsätta läsa handlingarna.

Nyårsmöte 2022 "Sigfridsofficiet Sveriges äldsta bevarade kyrkomusik"  

En dag kring gregorianik och Sigfridsofficiet men Karin S Lagergren.

 

Nyårsmöte - för präster, kyrkomusiker och korister. Förbundsstämma
2022-01-18
Domkyrkocentrum, Växjö

Datum: 18 januari 2022 kl.09.30-15.30

Plats: Domkyrkocentrum, Växjö

Karin S Lagergren är sångerska, pedagog och docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes verksamhet rör gregoriansk sång i det medeltida Norden och hon har i synnerhet ägnat sig åt sången i Birgittinorden.2006 bildade hon ensemblen Gemma, som är en vokalensemble som framför medeltida kyrkomusik ur skandinaviska källor.

Sigfridsofficiet är Sveriges äldsta bevarade kyrkomusik, och kan på goda grunder anses ha tillkommit i Växjö Domkyrka. Officiet är en sångcykel avsedd att årligen framföras under Sankt Sigfrids dag den 15 februari. Under denna dag kommer vi att sjunga några sånger men även bekanta oss med några andra officier till svenska helgon. Vi kommer lära oss grunderna i kyrkotonarterna och utmana vår utantillinlärning.

 

09.30     Fika på stående fot

10.00     Inledande bön

10.15     "Gregoriansk uppsjungning" Vi bekantar oss gehörsmässigt med några sånger ur Sigfridsofficiet.

             Sigfrid, Sigfridsofficiet   och den medeltida liturgiska kontexten för detta officium.       

12.00     Lunch

12.45     Förbundsstämma. Länk till  verksamhetsber_21_ ,revisionsberattelse_2017-2019 bokslut_2017-2019

13.30     Vi sjunger vidare ur Sigfridsofficiet tillsammans med ett par sångare ur gruppen Gemma.

15.30     Avslutning och frågestund

 

Sista anmälningsdag är den 7/1 2022 via Kyrkosångsförbundets anmälningslänk ( står i listen ovan anmälan)

I din anmälan anger du om din församling är medlem i kyrkosångsförbundet.

Ange också ev matintolleranser.

Nyårsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i Växjö stifts kyrkosångsförbund, men

anmäld deltagare som uteblir utan laga förhinder, debiteras 100 kr.

Det kostar 100 kr att delta för den som inte genom sin församling tillhör Växjö stifts kyrkosångsförbund.

 

Mer info. Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , 0481-429 13

inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.