Kalendarium

Barn- och ungdomskördag i Växjö Domkyrka FLYTTAD till den 13 mars 2021

"Barn- och ungdomskör untill now and forever"

 

Kombinerad barn- och ungdomskördag i samband med stiftsjubilet 2020(som nödgades att flyttas till 2021 pga Corona viruset)

Sångerna kommer delvis att beledsagas av en professionell stråkkvartett 


Datum     13 mars 2021

tider         11.00 Repetitionerna inleds

                12.00 Lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

                13.30 Gemensamt genrep med paus i mitten

                16.00 Musikgudstjänst

plats         Växjö Domkyrka. Max 250 -300 barn

repertoar    De tre första från förra årets barnkördag.

                 # Halleluh! alla     K.Runow    ur"Come on children" del 2 /Runowmedia

                 eller "Ung psalm"  eller "Kom och va me"  Tonika 377

                 #  Inte rädd för mörker  *              N.Eriksson                    GE12649               

                 # Dona nobis pacem(SA) stora barn+ ungdomskör **  M. Lynn Lightfoot 

                 (Item Number:LO.15-1175H sheetmusicplus.com)

                 # Se, din konung kommer till dig  S-E Johansson      Wessman 6911

                 # Lova Gud från Himlen alla      W.A.Mozart                   (CG 6802)

                 # Våren kommer till vår fröjd alla  arr.J.Leijon             ur "Körlek" (GE 10380)

                 # Dona nobis pacem ungdomskör          Sv.Ps 693

                 # Lord, Lead Us Day by Day   Händel/Hopson **       (HH 3908)

                 # Gud är mysterium             G.Riedel                       CG 7246 eller ur "Idel Riedel SKG 10101

                 # Vi är blommor   alla                G.Riedel                      N06739 eller ur "Å på sommaren..." Wessman 200322

                 # Alla Guds barn   alla                C-B Agnestig                ur Varianten på Diskanten 1 eller vanliga Diskanten 1

                                                                                              (Båda utgångna på förlaget men lär finnas hos de flesta)

                 #Det var i april om kvällen alla   C-B Agnestig                              -"-

 

 

 

 * Små barn = ungefär t.o.m. 2:a klass. ** Stora barn= fr.o.m 3:dje klass

Ungdomskör = de som sjunger i densamma  Alla= små barn, stora barn samt ungdomskör

Körledare och en vuxen ledare/10 barn bjuds på maten. Gäller körer anslutna till Ksf.

Övriga medföljande äter till självkostnadspris, men måste anmälas innan.

VIKTIGT! Glöm inte anmäla ev matintoleranser.

 

 

Kostnad    70 kr/person inkl. mat och dryck. För körer som är anslutna till Kyrkosångsförbundet är det gratis.

Anmälan    återkommer med nytt datum för sista anmälningsdag  via Kyrkosångsförbundets sida (gå in på anmälan)

Info            Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , tel. nr 0481-42913 inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

Barnkörläger 13-16 juni 2021 på Hjortsbergagården, OBS! flyttat från 2020 !!!

Alvesta. "Varmisar och kalla kårar"

Vi kommer att öva in och framföra musikalen "Varmisar och kalla kårar" av Karin Runow.

Lägret inleds på söndagen den 13 juni med en samlingsgudstjänst, varefter följer middag, repetitioner och kvällsmys. Måndag-tisdag kommer innehålla bl.a körövningar, enskilda sånglektioner, grupppass och fritidsaktiviteter.

Medverkar gör bl.a. Karin Einarsson, Inga-Lill Gustafsson, Helén Johansson m.fl.

På onsdagen den 16 juni sker avslutningen med en musikgudstjänst i Hjortsberga kyrka kl.14.00

Tid och plats: 13-16 juni 2021

söndag kl.16.00- onsdag kl.15.00

Plats: Hjortsbergagården,Alvesta

ålder 10-14 år. Max 65 barn

Boende och pris

för medlemmar i Växjö stifts kyrkosångförbund (övriga betalar fullpris)

950 kr/barn (ordinarie pris för kost & logi 1 150 krupp till 12 år, 1400 kr däröver)

1500 kr / vuxen ( ordinarie pris 1650 kr)

Minst en vuxen ledare /10 barn.

Ge gärna ytterligare subvention via församlingen.

Anmälan skall skickas senast 2021-05-30

Anmälan online via Växjö stifts KSF:s hemsida. Info: Inga-Lill Gustafsson, sekreterare 0481-42913

eller per mail inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

OBS! Barnenes personnummer anges vid anmälan (som ovan nämnts är det 10-14 år som gäller)

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.