Kalendarium

Barnkördag i Nybro
2019-03-30
Nybro
Datum     30 mars 2019

tider         11.00 Repetitionerna inleds

                12.00 Lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter

                13.30 Gemensamt genrep med paus i mitten

                16.00 Musikgudstjänst

plats         Nybro kyrka. Max 150 barn

repertoar  # Överallt finns du Gud   L.Sandström/M.Bokblad  GE13117

                 #  Allt som lever               N.Eriksson                    GE12649

                 # Inte rädd för mörker        -"-                                   -"-

                 # Då blir jag glad (små barn *)  -"-                              -"-

                 # Jag vill va´me   A-M. Toftgård      

                 kan beställas via denna hemsida; http:/salt.efs.nu/produkt/jag-vill-va-med-pdf-not/

                 # Halleluh!      K.Runow    ur"Come on children" del 2 /Runowmedia

                 eller "Ung psalm"  eller "Kom och va me"  Tonika 377

                 # Dona nobis pacem(SA) stora barn **  M. Lynn Lightfoot 

                 (Item Number:LO.15-1175H sheetmusicplus.com)

                 Kärlekens ögon...        M. Brissvall  Echo 20181

Psalmer    10 Lov, ära och pris

                  21 Måne och sol (diskant sång nr 4  i Kyrksång)

                  248 Tryggare kan ingen vara

 

 * Små barn = ungefär t.o.m. 2:a klass. ** Stora barn= fr.o.m 3:dje klass

Körledare och en vuxen ledare/10 barn bjuds på maten. Gäller körer anslutna till Ksf.

Övriga medföljande äter till självkostnadspris, men måste anmälas innan.

VIKTIGT! Glöm inte anmäla ev matintolleranser.

 

Kostnad    50 kr/person inkl. mat och dryck. För körer som är anslutna till Kyrkosångsförbundet. är det gratis.

Anmälan    senast den 17 mars 2019  via Kyrkosångsförbundets sida (gå in på anmälan)

Info            Inga-Lill Gustafsson, sekreterare , tel. nr 0481-42913 inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Då är det åter dags för kyrkosångsfest. Denna gång i Nässjö 19-20 oktober.

Lördag den 19 oktober

13.00 Repetitionerna inleds

Kvällen avslutas med supé 

Söndag den 20 oktober

08.30 Repetition

11.00 Högmässa

17.00 Kyrkosångskonsert

Hela programmet under dessa två dagar kan du läsa här

Repertoar Högmässa

Sats 1 ur Vivaldis Gloria som postludium

Några sånger ur ”Som en morgon” folkmusikmässa S-I Petersson

Kopieringsunderlag skickas ut till anmälda körer

Konsert:

Gloria  -  A. Vivaldi                           Bärenreiter :Klaverutdrag ca 109 kr   BA7674A

                                                      Körpartitur    ca 72 kr (Minst 20 ex)  BA7674CHORP

                                                      eller                                                      

                                                      Carus: Klaverutdrag ca 120 kr   CV 40.001/03

                                                      Körpartitur ca 62 kr  (Minst 20 ex)   CV 40.001/05 

Hear my prayer  - F. Mendelssohn    Novello  (NOV291599)    ca 35 kr

 

Under hösten kommer det erbjudas övningsdag på utvalda ställen utifrån anmälda körers hemort.

Möjlighet att lyssna på övningsfiler till Vivaldi´s Gloria samt Hear my prayer finns på Scorx.

 

Anmälan görs senast 2019-08-31

https://anmalan.svenskakyrkan.se/ här hittar du hela Svenska kyrkans kursutbud. Sök på Växjö stift så kommer kyrkosångsfesten att komma upp. Den läggs ut på stiftets sida den 5 mars. Ingen anmälan vi Ksf sida.

 

Info Inga-Lill Gustafsson inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Deltagaravgift – 200 kr/ pers för medlemmar, 400 kr/ pers för icke medlemmar.

Lördagskvällens supé – 300 kr/ pers för medlemmar , 400 kr/pers  för icke medlemmar.

Som medlem räknas församling som varit medlem i Växjö stifts kyrkosångsförbund de senaste fem åren. Möjlighet till retroaktiv betalning finns.

 

Vid anmälan ange stämfördelning,  namn på deltagare samt övrig info (matintoleranser osv)!

Max 120 deltagare.

 

Villkor

Fram till den 31/8 kan anmälda antalet justeras, men därefter faktureras det vid denna tidpunkt aktuella, anmälda antalet. Det är ”först till kvarn” som gäller.

 

Logi ordnas av respektive kör.

Förbokade rum (35 dubbelrum a´ 1190 :-/ styck samt 5 enkelrum a´ 790 :-/ styck ) finns på hotell Högland 0380-13100. Efter den 18 september kan vi inte garantera rumspris.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.