Statistik

Statistik för 2017 (efter 14 inkomna rapporter)

Ladda hem rapporter 1-14

Typ av kör/ensemble

Antal

Antal
medlemmar

Blandad kör

24 621

Damkör

3 41

Manskör

0 0

Ungdomskör

2 22

Flickkör-ungdom

2 17

Flickkör-barn

3 48

Barnkör

19 237

Gosskör

0 0

Barn & vuxenkör

2 100

Gospelkör

1 65

Instrumentalgrupp

3 17

Övrigt

1 4

Totala antalet körer

60

 

Totala antalet medlemmar

 

1.172

Statistikrapportera online!

Statistik för 2016 (efter 52 inkomna rapporter)
Ladda hem rapporter 1-50

 

Typ av kör/ensemble

Antal

Antal
medlemmar

Blandad kör

66 1.735

Damkör

13 222

Manskör

0 0

Ungdomskör

14 151

Flickkör-ungdom

6 71

Flickkör-barn

8 147

Barnkör

47 737

Gosskör

1 8

Barn & vuxenkör

1 69

Gospelkör

5 184

Instrumentalgrupp

6 36

Övrigt

10 211

Totala antalet körer

177

 

Totala antalet medlemmar

 

3.571