Räddningsaktion

Datum: 
2011-10-04

Under en massa år har en plastkasse med vattenskadade gamla pärmar och protokollsböcker förvarats i ett förråd intill mitt tjänsterum på Östrabo, Växjö
De mögelskadade dokumenten var i vissa fall väldigt svåra att över huvud taget kunna läsa p.g.a. skadorna.

Klicka för att se en förstorad bildFör några månader sedan gjorde Växjö stifts kyrkosångsförbund slag i saken och lämnade in kassen till en tryckerifirma i Växjö, som tog sig an uppgiften att scanna in samtliga sidor. Det var en hel del intressant material från kyrkosångsförbundets tidigaste år i vårt stift.

Nu finns allt bevarat på en CD-rom och här på hemsidan kommer så småningom ett och annat tidningsurklipp från förr att presenteras.

Att det fanns personer som skötte dokumentationen i form av tidningsurklippsalbum är en sak som vi idag saknar.
Det blir rätt mycket kort med digitalkameran, som sedan försvinner i tomma rymden.

Om just du känner dig manad att vara "arkivarie" för vårt förbund - hör gärna av dig!

/Patrik

 

Här kan du se det ovan visade protokollet i sin helhet. (PDF)