Psalmtävling 2017

Datum: 
2017-01-09

I samband med nyårsmötet i Växjö 2017 utlystes årets psalmtävling. Pressrelease om psalmtävlingen (2017-03-13)

Växjö stifts kyrkosångsförbund har som motivering till psalmtävlingen att kyrkan är en plats där reformation ständigt pågår, vilket även gäller för psalmskapandet.
Tävlingen pågår fram till den 31 juli 2017.

Vinnarna tillkännages vid Kyrkosångsfesten i Älmhult, 14-15 oktober 2017.

1:a pris är 10 000 kr, 2:a pris 8 000 kr, 3:e pris 5 000 kr och övriga bidrag som bedöms lämpliga att publicera i ett planerat häfte 2 000 kr vardera.

Psalmen ska kunna användas vid gudstjänster, andakter och andra kyrkliga sammanhang och hänsyn skall tas till följande punkter;

  • Psalmen skall inte rikta sig till en särskild målgrupp.
  • Psalmen skall innehålla text, melodi och gärna körsats.
  • Reflektera över vad det innebär att skapa psalmer för vår tid, i enlighet med Luther på sin tid. En ständigt pågående reformation.
 
Juryn utgörs av Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse.

Bidragen skickas, för anonym handläggning, till

Patrik Sassersson, Växjö stift,Box 527, 351 06 Växjö.

Mail: patrik.sassersson@svenskakyrkan.se

 

Upplysningar om upphovsrätt m.m: Upphovsmännen äger rättigheterna till sina verk, men tillåter att Växjö stifts kyrkosångsförbund får trycka (utan extra kostnad till upphovsmännen) de alster som vunnit pris i tävlingen, i en på förhand bestämd upplagestorlek av notutgåvan. Uppdraget att trycka utgåvan lämnas till Echo musikförlag, som står i kontakt med upphovsmännen kring korrektur och layout.

Bidragen skall vara nya, d.v.s. inte tidigare framförda eller utgivna. Det finns ingen begränsning kring antalet bidrag man kan skicka in. 


Foto: Växjö stift

För mer info kontakta

Peter Wänehag, ordförande, 0480-42 14 05, 070- 322 73 02 eller
Patrik Sassersson, stiftsmusiker, 0470-77 38 35.

Ladda hem som PDF