Många inkomna bidrag

Datum: 
2017-08-09

Vid månadsskiftet var det deadline för att lämna in bidrag till psalmtävlingen.
Många hade hörsammat inbjudan och det kom in hela 190 st bidrag.

Styrelsens arbete kommer att vidta den närmaste tiden och i samband med Kyrkosångsfesten i Älmhult den 14-15 oktober 2017 kommer vinnarna att utses.
Växjö stifts kyrkosångsförbund är mycket tacksamt för den fina responsen och för allt arbete som lagts ner på att skapa nya psalmer!