Kollektcirkulär den 26 januari 2014

Datum: 
2014-01-14

I år har Växjö stifts kyrkosångsförbund fått kollektdag den 26 januari 2014.
Det innebär att det är en vecka tidigare än den traditionella kollekten på Kyndelsmässodagen.
Icke desto mindre är det viktigt att lyfta fram kollekten den 26/1 och gärna genom att någon körsångare, kyrkomusiker eller präst läser upp kollektcirkuläret, som finns att ladda hem här.