Kollektcirkulär 2013

Datum: 
2013-01-16

På kyndelsmässodagen är det dags för kollekt till Växjö stifts kyrkosångsförbund.

Kollektcirkulär finns att hämta här:

Kollektcirkulär