Killkörläger 2016

Datum: 
2016-01-23

I år var det Älmhults tur att vara värd för killkörlägret, som blivit en tradition mot slutet av januari månad.

Ett tjugotal killar från hela stiftet, samt ett gäng från Broby i Lunds stift, hade samlats för att sjunga under ledning av Joakim Olsson Kruse från Karlskrona.

Orgeldemonstration, lunch på IKEA; lekar, pizza, film och medverkan i söndagens högmässa stod på programmet.

Vi vill tacka församlingen för ett föredömligt värdskap.