Förbundet

Växjö stifts kyrkosångsförbund

Valda ledamöter och funktionärer 2018-01-08

Styrelsen Barn & Ungdomskörsektionen

Ordförande: Peter Wänehag, kyrkoherde, Kalmar
0480-421405 (arb) 070-3227302 (mob)
Mail

Vice ordförande: Cecilia Nordquist, körsångare Växjö
0470-26964 (bost)
 

Kassör: Aina von Bredow, Grimslöv
Kullsv. 28
340 32 Grimslöv
0470-75 03 93 (bost)
Mail

Sekr: Inga-Lill Gustafsson, kantor, Nybro
0481-429 13 (arb)
Mail

Ledamot: Kerstin Johansson, organist
0380-76415 (arb)
 

Ersättare

Johan Ekenvärn, kantor, Alseda
 0383-50298 (arb)
  

Catarina Hermansson, kantor Emmaboda
0471-46053 (arb)
 

Karin Severin

 

Sammankallande: Inga-Lill Gustafsson,
kantor, Nybro
0481-435 13 (arb)
Mail

Julia Jonsson, komminister, Kalmar
 0481-421456 (arb)

  

Karin Einarsson, organist, Hovmantorp
0478-344 13 (arb)

Mail

Sara Karinsdotter, organist
Söraby, Tolg, Tjureda
0470-70 32 25 (arb)
Mail

Christina Petersson, kantor, Jönköping
 036-30 35 84 (arb)
  

Linda Färdigh, organist, Teleborg
 0470-70 49 21 (arb)
  

Suppl. Marie Svensson Hydbring, kantor, Lagan
 0372-35855(arb)

  

Suppl. Marcus Eriksson, pedagog, Oskarshamn 076-0023197

 

 

 

Förbundsdirigenter Övriga funktionärer

Annica Sjöstrand
Sofiakyrkan, Jönköping
  

Sten-Inge Pettersson
Växjö domkyrka
0470-70 48 41 (arb)
Mail

Sara Karinsdotter, organist
Söraby, Tolg, Tjureda
0470-70 32 25 (arb)
Mail

Revisorer

Kerstin Åkesson
Gunnel Gustavsson
Helene Johansson (ersättare)
Harald Petersson (ersättare)

Valberedning

 Elisabeth Ernstig
 Veronica Salmons
 Patrik Sassersson

 

Förbundets logotyp har under 2016 anslutit sig till Sveriges kyrkosångsförbund.
Därmed kommer vi inte längre att använda den gamla med notlinjerna i tre cirklar.
 

För nedladdning:
 Logo (EPS) | Logo (JPG) | Logo (PNG)