Årsmöte i samband med nyårsmötet 2012

Datum: 
2011-10-11

Vid nyårsmötet i januari 2012 kommer förbundsstämma att hållas, trots att det bara var ett år sedan förra stämman.
Här kommer en kort sammanfattning av varför styrelsen valt detta upplägg.

Vän av ordning undrar kanske varför vi skall ha förbundsstämma med Växjö stifts kyrkosångsförbund redan i januari 2012, eftersom senaste tillfället var i januari 2011.
Anledningen är att vi skall komma bättre i fas genom att vid mötet i januari 2012 enbart välja ledamöter för kalenderåret 2013. Samtidigt kommer boksluten för 2010 och 2011 kunna avhandlas och ansvarsfrihet beviljas för dessa år.

Fr.o.m. förbundsstämman i januari 2014 kommer man kunna klara av ansvarsfriheten för de gångna åren (2012 och 2013), samtidigt som man väljer ledamöter för 2014 och 2015. Således en naturligare ordning.

Varför kom det ur fas?

För ett antal år sedan hölls förbundsstämma vartannat år på hösten, då man kunde klara av boksluten för föregående år och året dessförinnan, samtidigt som man valde ledamöter för de kommande två åren med start från årsskiftet. När sedan förbundsstämman flyttades fram till nyårsmötet, innebar det att man "hoppade över" det närmast föregående året. Exempelvis fattades vid senaste förbundsstämman i januari 2011 beslut om ansvarsfrihet för åren 2008 och 2009, samtidigt som styrelse valdes för åren 2011 och 2012. Bokslutet för 2010 blev alltså eftersläpande.