Barnkörsektionen 2017-10-02

Mötesanteckningar- Barnkörsektionen

2017-10-02

 

Närvarande: Elisabet Ernstig, Karin Einarsson, Patrik Sasserson och Inga-Lill Gustafsson

 

1. Barnkördag 3 mars 2018 i Gnosjö

Dags att tänka på nästa års barnkördag som föreslås äga rum i första hand 3 mars i andra hand 10 mars.

Repertoar   ur ”Mässa för de minsta” (Tomsing):

  • Nu är det tid
  • Hjälp
  • Det tummar vi på
  • Du tröstar ändå
  • Tack för idag

Två psalmer från 2017 års psalmtävling (Patrik kollar med tillstånd att få använda)

Dona Nobis Pacem (SSA) av Mary Lynn Lightfoot.
(LO151862H, Wessmans eller sheetmusicplus.com

 

2. Killkörläger – för killar som sjunger i kör, 20-21 januari 2018 i Söraby

Ålder från 8 år-efter målbrottet

Inga-Lill kollar upp det praktiska med Joakim Olsson Kruse samt även om Tilda kan delta.

Kostnad för lägerdeltagare 200 kr (självkostnadspris för maten )

 

3. Uk-dag 16 september 2017

Kolla med Yvonne hur dagen förflöt.

 

4. Körläger 17-20/6 2018 Tallnäs

Kolla ”I samma båt” 13223. Musikalen görs , rekvisita (öron) tillverkas där.

 

5. Övrigt

Oro inför framtiden gällande deltagare i bk-sektionen, (namnförslag vidarebefordrade till valberedningen) samt kopplingen ksf – Växjö stift.

Anmälan till körläger/ kördag hamnar i Inga-Lill´s mailbox liksom frågor hänvisas till henne.

 

5. Kommande sammanträden

2017-11-06 på Patriks rum Östraboliden i Växjö kl.10.00

2017-01-09 Domkyrkocentrum

 

Vid datorn

 

Inga-Lill Gustafsson, sekr.