Styrelsen 2016-09-05

Protokoll fört vid sammanträde med
Växjö stifts kyrkosångsförbunds styrelse

Växjö 2016-09-05 kl 13.00

 

Närvarande: Aina von Bredow, Yvonne Steen Ohlander, Cecilia Nordqvist, Peter Wänehag, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson

 

§ 1 Ordförande öppnade sammanträdet och gemensamt sjöngs Sv Ps 91:- samt lästes en text ur Lukas 10:38-42

 

§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes

 

§ 3. Ekonomisk rapport från kassör Aina.

 

§ 4. Rapporterades från barn och ungdomskörsektionen.

Barnkörläger 19-22 juni 2016 på Tallnäs. 40 talet barn deltog.

Killkörläger 2017 under planering, liksom barnkördag 11 mars 2017 i Hovmantorp.

Yvonne lovar boka upp dag i Växjö för Uk-dag  23 alt 16 sept. avslutas med gtj. Hon väljer också tillsammans med vem hon gör dagen.

 

§ 5 Nyårsmötet

Den 9/1-17, Yvonne har bokat lokaler i Domkyrkocentrum. Arbetsgrupp med Cecilia N och Peter W jobbar med programmet. ”Den sjungande reformationen” Carl-Axel Aurelius är bokad som föreläsare. Reibjörn Carlshamre tillfrågad angående bruksmusik ”Reformationen då och nu”.

 

§ 6 Fortbildningsveckan

Ksf deltar onsdagen den 26 okt med en monter i det stora utställningstältet. Fräscha bilder efterlyses till bildspelet- sändes till Patrik, Inga-Lill uppdaterar broschyren. Peter, Inga-Lill och ev Mona bemannar montern.

 

§ 7 Förbundsdirigent tre.

Ordförande Peter får i uppdrag att tillfråga Sara Karinsdotter om uppdraget som förbundsdirigent med tillträdeårsskiftet 2017. Hon har svarat ja.

 

§ 8 Kyrkosångsfest 2017

Älmhults församling med P-G Petersson tillfrågas om att vara värd för kyrkosångsfesten 14-15 okt 2017. Detta har de tackat ja till. Maxantal 150 körsångare.

Förbundsdirigenterna får i uppdrag att ha repertoaren klar vid årsskiftet.

 

§ 9 Kriterier för utlysande av tävling samt stipendium

  • Psalmtävling med tema ”Reformera mera”. Hur uttrycka trons centrala delar, Mona och Patrik funderar vidare gällande detta. Tävling utlyses i samband med nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017. Vinnare presenteras på kyrkosångsfesten 2017.
  • Presenteras på nyårsmötet 2017. Sista inlämningsdag 31 juli 2017.

”Stipendium för förtjänstfull utveckling av kyrkosången” Detta kan innebära framtidsinriktade insatser eller genomförda. Nomineras kan korister, körledare och präster verksamma i Växjö stift. Stipendiet är på 5000 kr. Delas ut i samband med stämman 2018.

 

§ 11 Kommande sammanträden

Måndagen den 7 november 2016 kl 12.00. Inleds med lunch på restaurang Piazza Teatro (på Teatertorget) kl.12.00 och fortsätter sedan med sammanträdet i Domkyrkocentrum

 

§ 12 Mötet avslutades

 

Vid protokollet

 

Inga-Lill Gustafsson, sekreterare                       Peter Wänehag, ordförande